آسمان پرستاره پرشیا

آسمان پرستاره پرشیا

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

فیلترها

مدت سفر

نوع سفر

بودجه سفر (تومان)


ایرلاین

شبکه های اجتماعی ما

تماس با آژانس

02122887100

پشتیبانی 24 ساعته

تورهای اروپا


تورهای اروپا نوروز

11.990.000 تومان + 1690یورو

تور اروپا با کشتی کروز تابستان 98

1550یورو

تور کشتی کروز 12 روزه

2050 یورو

تور کشتی کروز 12 روزه

1

11 شب و 12 روز

1398-05-24

تور کشتی کروز 8 روزه

1450یورو

تور کشتی کروز 8 روزه

1

7 شب و 8 روز

1398-04-01

تور کشتی کروز از استانبول

950یورو

تور کشتی کروز 8 روزه اروپا

1490یورو

جدول تورهای اروپا

790یورو+2990000تومان

جدول تورهای اروپا بهار 98

1

از 4 شب و 5 روزه

1398-02-26

تور دور اروپا 29 روزه

3990000 تومان + 3990 یورو

تور دور اروپا 29 روزه

1

28 شب و 29 روز

1398-05-24

تور فرانسه ایتالیا 9 روزه

10.950.000تومان +1590 یورو

تور پاریس 8 روزه 98

5.990.000 تومان + 1090یورو

تور پاریس 8 روزه 98

1

7 شب و 8 روز

1398-05-04

تور پاریس 8 روزه

3990000تومان + 1390 یورو

تور پاریس 8 روزه

1

7 شب و 8 روز

1398-03-30

تور پاریس 98

4.990.000 تومان + 1.090 یورو

تور پاریس 98

1

7 شب و 8 روز

1397-06-28

تور فرانسه 8 روزه

4.990.000 تومان + 990 یورو

تور فرانسه 8 روزه

1

7 شب و 8 روز

1398-06-29

تور فرانسه اسپانیا تابستان

3990000 تومان + 1890 یورو

تور فرانسه اسپانیا

5.990.000 تومان + 1390 یورو

تور فرانسه اسپانیا

1

7 شب و 8 روز

1397-09-05

تور فرانسه سوئد

3990000 تومان + 2190 یورو

تور فرانسه سوئد

1

8 شب و 9 روز

1398-06-01

تور فرانسه آلمان 9 روزه

3990000 تومان + 2190 یورو

تور فرانسه آلمان 9 روزه

1

8 شب و 9 روز

1398-05-25

تور فرانسه بلژیک هلند

5.990.000 تومان + 1390 یورو

تور فرانسه بلژیک هلند

1

7 شب و 8 روز

1397-09-08

تور فرانسه آلمان تابستان

3990000تومان + 2590 یورو

تور فرانسه هلند تابستان

3990000 تومان + 2190 یورو

تور فرانسه ایتالیا تابستان

3990000 تومان + 2590 یورو

تور فرانسه ایتالیا

5.990.000 تومان + 2.190 یورو

تور فرانسه ایتالیا

1

10 شب و 11 روز

1398-08-04

تور ایتالیا سوئیس فرانسه

5.990.000 تومان + 1290 یورو

نمایشگاه تجهیزات پزشکی دوسلدورف (مدیکا)

4.990.000 تومان +2190 یورو

بزرگترین نمایشگاه دارویی جهان

4.990.000 تومان +2390 یورو

تور ایتالیا اسپانیا تابستان

3990000 تومان + 2990 یورو

تور ایتالیا تابستان

3990000 تومان + 1390 یورو

تور ایتالیا تابستان

1

6 شب و 7 روز

1398-03-31

تور اسپانیا تابستان

3990000 تومان + 1390 یورو

تور اسپانیا تابستان

1

7 شب و 8 روز

1398-03-30

تور اسپانیا ۸ روزه

4.990.000 تومان + 1290 یورو

تور اسپانیا ۸ روزه

1

7 شب و 8 روز

1398-07-18

تور اسپانیا 14 روزه

3990000 تومان + 2490 یورو

تور اسپانیا 14 روزه

1

13 شب و 14 روز

1398-06-01

تور اسپانیا فرانسه تابستان

3990000 تومان +2390 یورو

تور اسپانیا فرانسه بهار 98

3590000تومان+990یورو

تور فرانسه هلند نوروز

10.950.000 تومان + 1490 یورو

تور اسپانیا و پرتغال

3990000 تومان + 2690 یورو

تور اسپانیا و پرتغال

1

14 شب و 15 روز

1398-05-17

تور دور اسپانیا

3590000تومان+1890یورو

تور دور اسپانیا

1

10 شب و 11 روز

1398-01-22

تور سوئیس نوروز

11.990.000 تومان + 1690 یورو

تور اسپانیا 98

3590000تومان+990یورو

تور اسپانیا 98

1

7 شب و 8 روز

1398-01-22

تور اسپانیا ایتالیا فرانسه تابستان

3990000 تومان + 2890 یورو

تور ایتالیا فرانسه اسپانیا تابستان

3990000 تومان + 2990 یورو

جدول تورهای سوئیس 98

620یورو + نرخ پرواز ترکیش

جدول تورهای سوئیس 98

1

از 4 شب و 5 روز

1398-02-12

تور مجارستان اتریش چک آلمان

11.990.000 تومان + 3090 یورو

تور سوئیس اسپانیا تاسبتان

3990000 تومان + 2290 یورو

تور سوئیس 98

4.990.000 تومان + 1190 یورو

تور سوئیس 98

1

6 شب و 7 روز

1398-06-29

تور دور سوئیس

3990000 تومان + 1990 یورو

تور دور سوئیس تابستان

1

8 شب و 9 روز

1398-05-17

تور سوئیس

3990000 تومان + 1390 یورو

تور سوئیس تابستان 98

1

6 شب و 7 روز

1398-04-07

تور مجارستان اتریش

7.950.000 تومان+1290یورو

تور مجارستان اتریش 7 شب

1

7 شب و 8 روز

1398-11-08

تور فرانسه اسپانیا 11روزه نوروز

11.990.000 تومان + 2690 یورو

تور سوئیس فرانسه بلژیک هلند

3990000 تومان + 2990 یورو

تور سوئیس آلمان اتریش

3990000 تومان + 2690 یورو

تور سوئیس آلمان اتریش

1

11 شب و 12 روز

1398-05-21

تور سوئیس آلمان تابستان

3990000 تومان + 2890 یورو

تور سوئیس آلمان تابستان

1

13 شب و 14 روز

1398-05-17

تور سوئیس 5 روزه نوروز

890یورو + هزینه پرواز

تور مجارستان

620 یورو

تور مجارستان 98

1

4 شب و 5 روز

1398-07-01

تور مجارستان اتریش چک

3990000 تومان + 1790 یورو

تور مجارستان اتریش چک

1

9 شب و 10 روز

1398-05-22

تور 15 روزه اروپا

3990000 تومان + 3390 یورو

تور 15 روزه اروپا

1

14 شب و 15 روز

1398-05-25

تور یونان 98

3990000 تومان + 1190 یورو

تور یونان 98

1

6 شب و 7 روز

1398-03-10

تور اتریش 98

4.990.000تومان + 790 یورو

تور اتریش 98

1

4 شب و 5 روز

1397-07-27

تور سوئیس ایتالیا آلمان نوروز

11.990.000 تومان + 3590 یورو

تور ایتالیا 7 روزه

4.990.000 تومان + 1390 یورو

تور ایتالیا 7 روزه

1

6 شب و 7 روز

1397-09-05

تور اسپانیا 11 روزه نوروز

9.950.000 تومان + 2150 یورو

تور نپال بهار 98

3990000 تومان + 1590 دلار

تور نپال بهار 98

1

7 شب و 8 روز

1398-03-09

تور فرانسه-سوئیس

5.990.000 تومان + 1390 یورو

تور فرانسه-سوئیس

1

6 شب و 7 روز

1398-09-08

تور پاریس 5 روزه نوروز

790 یورو + 8.900.000 تومان

تور سوئیس ایتالیا نوروز

1680 یورو + هزینه پرواز

تور سوئیس آلمان اتریش نوروز

11.990.000 تومان + 2990 یورو

تور فرانسه هلند آلمان نوروز

9.950.000تومان+1890یورو

تور کشتی کروز 12 روزه نوروز

2480 یورو + نرخ پرواز

تور چک اتریش نوروز

1390 یورو + 9950000

تور چک اتریش نوروز 99

1

7 شب و 8 روز

1398-10-01

تور جزایر قناری

990یورو

تور جزایر قناری

1

از 7 شب و 8 روز

1398-09-014

تور فرانسه ایتالیا سوئیس نوروز

8950000 تومان + 2290 یورو

تور کشتی کروز 15 روزه نوروز

3090 یورو + نرخ پرواز

تور اکراین-کیف

10.400.000 تومان

تور اکراین-کیف

1

6 شب و 7 روز

1398-07-01

تور فرانسه اسپانیا پرتغال نوروز

1690 یورو + هزینه بلیط

تور اسپانیا 8 روزه نوروز

8.950.000 تومان + 1690 یورو

تور برزیل آرژانتین نوروز

19.990.000 تومان + 5590 دلار

تور دور اروپا 15 روزه نوروز

11.990.000 تومان + 3590 یورو

تور سوئیس ایتالیا

5.990.000تومان + 1390یورو

تور سوئیس ایتالیا

1

7شب و 8 روز

1397-10-06

تور ایتالیا 7 شب

7.600.000تومان + 1490 یورو

تور ایتالیا 7 شب

1

7شب و 8روز

1399-01-01

تور فرانسه اسپانیا ایتالیا نوروز

10.500.000 تومان + 2150 یورو

تور ایتالیا 11 روزه نوروز

11.990.000 تومان + 3190 یورو

تور کشتی کروز نوروز

12.890.000 تومان + 1590 یورو

تور چک ایتالیا نوروز

1590 یورو + بلیط

تور چک ایتالیا نوروز 99

1

9 شب و 10 روز

1398-09-21

تور چک مجارستان نوروز

1190 یورو + بلیط

تور دور سوئیس ایتالیا نوروز

11.990.000 تومان + 2390 یورو

تور فرانسه بلژیک هلند نوروز

11.990.000 تومان + 2690 یورو

تور اتریش نوروز

11.990.000تومان + 1190 یورو

تور اتریش نوروز 99

1

4شب و 5 روز

1398-09-11

تور فرانسه نوروز

11.990.000 تومان + 1790 یورو

تور فرانسه ایتالیا نوروز

11.990.000 تومان + 2890 یورو

تور ایتالیا 13 شب نوروز

11.990.000 تومان + 3190 یورو

تور ایتالیا 13 شب نوروز 99

1

13 شب و 14 روز

1398-09-10

تور ایتالیا نوروز

11.990.000 تومان + 2290 یورو

تور ایتالیا نوروز 99

1

7شب و 8 روز

1398-12-29

تور فرانسه آلمان نوروز

11.990.000 تومان + 2690 یورو

تور فرانسه ایتالیا اسپانیا 14روزه نوروز

11.990.000 تومان + 3690 یورو

تورسوئیس7روزه

4.990.000 تومان + 1190 یورو

تور سوئیس 7 روزه

1

6 شب و 7 روز

1398-09-08

تور سوئیس-ترکیه 7روزه

1090یورو+6490000تومان

تور سوئیس-ترکیه 7روزه

1

6 شب و 7 روز

1398-01-04

تور سوئیس-فرانسه 7روزه

1450یورو+6600000تومان

تور سوئیس-فرانسه 7روزه

1

6 شب و 7 روزه

1397-01-04

تور بلژیک-سوئیس-فرانسه 8روزه

1650یورو+4500000تومان

تور اتریش بهار 98

2990000تومان + 790 یورو

تور اتریش بهار 98

1

4 شب و 5 روز

1398-03-11

تور نوروزی کشتی کروز

1050یورو+5000000تومان

تور نوروزی کشتی کروز

1

6 شب و 7 روز

1398-01-02

تور فرانسه هلند نوروز 98

3590000تومان+2390یورو

تور اروپا با کشتی کروز نوروز 98

2050یورو

تور کشتی کروز نوروز 98

2100یورو

تور کشتی کروز نوروز 98

1

10شب و 11 روز

1398-01-01

3شب بروکسل+4شب پاریس

1540یورو

3شب بروکسل+4شب پاریس

7شب و 8روز

1397-06-04

قبرس| لیماسول پرواز قشم ایر

2650000تومان+425یورو

تور سوئیس آلمان نوروز 98

3990000تومان + 3390 یورو

تور سوئیس آلمان نوروز 98

13 شب و 14 روز

1397-12-28

تور بلغار ـ وارنا پاییز97

225یورو+بلیط

تور بلژیک8روزه قشم ایر

1340یورو

تور بلژیک8روزه قشم ایر

7 شب و 8 روز

1397-06-04

تور بلغار و صوفیا

9900000تومان+370یورو

تور بلغار و صوفیا

1

6 شب و 7 روز

1397-12-28

تور مجارستان اتریش چک آلمان نوروز 98

3990000تومان + 2990 یورو

تور کشتی کروز یونان نوروز 98

1200یورو+6000000تومان

تور اکراین پاییز97

930دلار

تور اکراین پاییز97

6 شب و 7 روز

1397-09-12

تور کشتی کروز23 روزه اروپا 6شهریور 97

4990 یورو+3490000تومان

تور کشتی کروز10 روزسفر دریایی دور اروپا 8شهریور 97

3090یورو+نرخ پرواز به روز

تورهای نمایشگاهی اروپا نیمه دوم سال 97

تور صربستان | بلگراد پرواز قشم ایر

4399000تومان

تور زمستان اکراین

850دلار

تور زمستان اکراین

1

6 شب و 7 روز

1397-11-12

تور فنلاند | سوئد | نروژ | دانمارک پرواز ترکیش

3790000 تومان + 3690 تومان

تور اسپانیا و فرانسه نوروز 98

3990000 تومان + 2390 یورو

تور سوئیس فروردین 98

3990000تومان+2390یورو

تور سوئیس فروردین 98

8شب و 9روز

1397-12-28

تور ایتالیا فرانسه اسپانیا نوروز 98

3990000تومان+3690یورو

تور اسپانیا ایتالیا فرانسه نوروز 98

3990000 تومان + 2990 یورو

تور ایتالیا و اسپانیا نوروز

3990000 تومان + 2990 یورو

تور سوئیس آلمان اتریش نوروز 98

3990000 تومان +2790 یورو

تور فرانسه و ایتالیا نوروز

3790000تومان + 2890 یورو

تور ایتالیا نوروز

4990000 تومان + 2290 یورو

تور ایتالیا نوروز 98

1

7 شب و 8 روز

1397-12-29

تور سوئیس اسپانیا نوروز

3990000 تومان + 2190 یورو

تور فرانسه و اسپانیا نوروز

4990000 تومان + 1990 یورو

تور سوئیس نوروز 98

3990000تومان+1690یورو

تور سوئیس نوروز 98

5 شب و 6 روز

1397-12-27

تور اسپانیا پرواز ترکیش 8 روزه پاییز و زمستان 97

3990000تومان+1090یورو

تور اسپانیا نوروز 99

11.990.000 تومان + 1990 یورو

تور اسپانیا نوروز 99

1

7شب و 8 روز

1398-09-10

تور قبرس | لارناکا پرواز قشم ایر

2650000تومان+320یورو

تورهای اروپا

تورهای اروپا از لوکس ترین و در عین حال پرفروش ترین تورهای خارجی می باشند،که مسافران خوش سلیقه و خوش ذوق برای خرید آن ها همیشه مشتاق هستند.
با خرید تورهای اروپا می توانید سفرهایی رویایی و تراز اول به دیدنی ترین کشورهای دنیا داشته باشید. کشورهای قاره سبز از برترین مقاصد گردشگری جهان هستند و جاذبه های گردشگری در تمامی انواع و دسته ها را در خود جای داده اند.

خرید تورهای اروپا

بیشتر مسافران علاقه مند به دیدن کشورهای اصلی توریستی فرانسه (شهر پاریس ) ایتالیا (شهر رم ) و اسپانیا (بارسلون و مادرید ) هستند و گردشگری ارزان تر در اسپانیا، قشر بزرگ تری را به خود جذب می نماید. آژانس مسافرتی آسمان پرستاره پرشیا با ارائه ی تنوع بالایی از تورهای اروپایی به مشتری های خود این امکان را می دهد تا با دست باز، نسبت به رزرو و انتخاب تور گردشگری اروپا اقدام نمایند.

بهترین تورهای اروپایی

بهترین تورهای اروپایی که می توانند برای ترتیب دادن یک سفر خارجی فراموش نشدن و استثنائی عالی باشند، به شرح زیر توسط آژانس مسافرتی آسمان پرستاره پرشیا ارائه می شوند: تور انگلیس، تور پاریس، تور سوئیس آلمان، تور مجارستان، اتریش، چک و آلمان، تور اکراین، تور اسپانیا و ایتالیا، تور فرانسه و ایتالیا،تور ایتالیا،تورسوئیس و اسپانیا، تور فرانسه و اسپانیا، تورسوئیس،توراسپانیا و .. بهترین هتل های اروپایی توسط تیم تحقیق ما مورد ارزیابی قرار گرفته است و در صفحات هتل های خارجی می توانید اطلاعات کاملی درباره ی هر یک از آن ها به دست بیاورید.

خدمات تورهای اروپایی

خدمات تورهای اروپا شامل ویزای شینگن، تور لیدر فارسی زبان، گشت های شهری، اطلاع رسانی دقیق، بیمه ی مسافرتی و … می باشد. در میان تورهای اروپایی، تورهای ترکیبی اروپا نیز جایگاه ویژه ای میان گردشگران دارند. بیشتر توریست هایی که قاره ی اروپا را به عنوان مقصد گردشگری خارجی خود انتخاب می کنند،ترجیح می دهند با خرید یک تور به چندین کشور اروپایی سفر کنند.اگر می خواهید سفری باشکوه و پر از ماجراجویی برای خود و همراهانتان رقم بزنید،
با آژانس مسافرتی آسمان پرستاره پرشیا ، کانتر تورهای اروپا  تماس بگیرید.