فرم پرسنلی


مراجع محترم :

فرم استخدامی پرسشنامه ای است که حاوی یکسری سوالات بوده و جهت آشنایی با فرد متقاضی شغل ، طراحی میگردد. میتوان گفت که تقریبا تمامی فرمهای استخدامی از یک چهارچوب خاصی برخوردار بوده واکثر سوالات آن ، شبیه به یکدیگر می باشد . برای همین ، معمولا صاحبان مشاغل مختلف ، از فرمهای استخدامی یکسانی برای افراد متقاضی شغل بهره برده و نیازی به طراحی فرم جداگانه ای نمی بینند. با این وجود برخی کارفرمایان که از حساسیت بیشتری درزمینه انتخاب افراد مناسب برای کارشان ، برخوردارند علاوه بر سوالات معمولی ، خود نیز تعدادی سوالات متفاوت طرح کرده و در فرم جای میدهند تادقیقابتوانند فردی را استخدام کنندکه به او نیاز دارند.

احتراماً جهت تکمیل اطلاعات کادر پرسنل ،مشخصات همکارانتان را برای اطلاع رسانی و دریافت تخفیف، فرم زیر را پر کنید
و برای شماره 22887109-021 فکس یا به آدرس ایمیل [email protected]  بفرستید.

فرم پرسنلی


برچسب: در صورتی که بدنبال تورهای مشابه این تور می باشید، می توانید از لینکهای زیر استفاده کنید.