مدارك مورد نياز اخذ ویزای قبرس

1. گذرنامه متقاضي كه بايد حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
2. دو قطعه عكس (6 x 4) جديد متقاضي رنگي زمينه سفيد و بدون رتوش.
3. رزرو بليط پرواز رفت و برگشت )دو طرفه( به نام متقاضي .
4. رزرو هتل در قبرس.
5. گواهي اشتقال به كار متقاضي به زبان انگليسي و يا ترجمه انگليسي آن همراه با اصل گواهي فارسي كه حقوقماهيانه سمت / حرفه و تاريخ آغاز به كار متقاضي در آن ذكر شده باشد.
6. پرينت گردش حساب شش ماهه اخير متقاضي.
7. كپي گذرنامه و ويزاهاي موجود متقاضي.
8. كپي گذرنامه )هاي( قديمي متقاضي همراه با كپي صفحات دوم و سوم آنها و ويزاهاي موجود.
9. اصل شناسنامه متقاضي همراه با كپي تمام صفحات در صورت داشتن شناسنامه جديد ارائه اصل كارت ملي فرزندانبه همراه كپي الزامي است.
10. ارائه سند مالكيت همراه با قرارداد خريد ملك براي متقاضياني كه داراي ملك در قبرس مي باشند الزامي است در صورت عدم صدور سند مالكيت ارائه رسيدهاي پرداختي و يا گواهي پرداخت شركت فروشنده كه نام آن در قراردادذكر شده است الزامي است.
11. متقاضياني كه به منظور انجام امور تجاري قصد سفر به قبرس را دارند علاوه بر مدارك فوق مي بايست از طرفشركت قبرسي دعوت نامه اي ارائه دهند كه شامل مدت اقامت مقصود و موضوع بازديد باشد.
12. متقاضياني كه به منظور شركت در كنفرانس و يا هر گونه همايش قصد سفر به قبرس را دارند علاوه بر داشتن تاييدنهايي حضور در كنفرانس مي بايست ريز برنامه كنفرانس به زبان انگليسي را نيز ارائه دهند.
13. متقاضياني كه براي ملاقات با افراد خانواده اقوام قصد سفر به قبرس را دارند نيازي به داشتن رزرو هتل ندارند وتيبايد مدارك فوق را ارايه دهند: الف( دعوت نامه ب( كپي گذر نامه كارت هاي شناسايي و شناسنامه دعوت كننده درپايان در صورت لزوم ج( داشتن فرم تعهد پذيرش مسئوليت و يا گارانتي بانكي از طرف دعوت كننده.
14. افرادي كه به منظور مصاحبه در سفارت هاي خارجي قصد سفر به قبرس را دارند ,علاوه بر مدارك فوق مي بايستگواهي مكتوب وقت مصاحبه ,همراه با تمام مدارك مورد نياز براي توجيه سفرشان به كشور خارجي را نيز ارائهدهند.
دارندگان پاسپورت های دیپلماتیک و سرویس نیازی به اخذ ویزا ندارند *

متقاضیان باید در نظر داشته باشند که ارائه مدارک خواسته شده تضمین کننده صدور ویزا برای ورود به قبرس *
.نخواهد بود
ویزای توریستی قبرس،به متقاضیانی داده خواهد شد که به قصد بازدید و تفریح،می‌خواهند به این کشور سفر کنند.

ویزای توریستی اجازه‌ی کار و یا اقامت طولانی ‌‌مدت را به فرد نمی‌دهد و تنها به صورت ویزای یک ماهه صادر خواهد شد.

در صورت تقاضای ویزای توریستی، مصاحبه انجام خواهد شد و حضور متقاضی الزامیاست.وقت مصاحبه به صورت تلفنی داده نخواهد شد و شخص درخواست‌کننده‌ی ویزا،باید برای دریافت وقت ملاقات از ساعت ده تا دوازده روزهای یکشنبه تا پنج‌شنبه،به سفارت جمهوری قبرس در تهران مراجعه نماید.

اولین مرحله برای درخواست روادید هر کشوری، تکمیل فرم تقاضای روادید است؛جهت درخواست ویزای قبرس،فرم مربوطه را باید حضوراً از ساختمان اداری سفارت جمهوری قبرس دریافت نمایید.
چنانچه خانوادگی سفر می‌کنید،برای هر کدام از اعضاء باید فرم جداگانه‌ای پر کنید.
فرم تقاضای روادید در دو نسخه باید تکمیل شود.

توجه:در صورت مرفوض شدن ویزا از سوی سفارت و یا دیپرت شدن مسافران در فرودگاه مقصد،هیچگونه مسئولیتی به عهده ی آژانس نمی باشد.

اتباع جمهوري اسلامي ايران براي ورود و اقامت در قبرس به عنوان بازديد كننده / توريست و يا انجام امور تجارينيازمند ويزا مي باشند. فرم هاي تقاضاي ويزا مي بايست تكميل و امضا شده و توسط خود شخص و يا از طريق آژانس هاي مسافرتي موردتاييد سفارت همراه با مدارك ذيل به بخش كنسولگري ارايه گردد

مدارک مورد نیاز

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پرینت ترجمه شده ی مانده حساب با موجودی حداقل 5 میلیون تومان(مهمور به مهر شعبه).

دو قطعه عکس رنگی 4*6.

اصل و کپی شناسنامه.

گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی.

اصل گذرنامه

واچر هتل با سربرگ هتل

مشخصات کامل مسافر

گذرنامه قدیمی ممهور به سایر ویزاها

 

توجه:امکان دارد پلیس مرزی هنگام ورود به کشور قبرس، مدارکی را که به کنسول‌گری برای دریافت روادید ارائه کرده‌اید، از شما مجدداً بخواهد و اگر آن‌ها را به همراه نداشته باشید، احتمال دارد با وجود روادید قانونی، از ورود شما به خاک قبرس به دلیل همراه نداشتن مدارک جلوگیری کنند. پس فراموش نکنید مدارک را به صورت منظم شده تا پایان سفر همراه داشته باشید.