درباره تسالونیکی یونان

تسالونیکی یونان درشمال این کشور واقع شده است .

این شهر دومین شهر بزرگ کشور یونان بعد ازاتن محسوب می شود.

تسالونیکی نه تنها دومین شهرستان بعد از اتن محسوب میشود بلکه پایتخت شمال یونان مقدونیه نیز بشمار می رود.

این شهرستان مهد فرهنگ های مختف بوده است .

دیددنیهای گردشگری این شهر می توان به کلیساهای بیزانس ، چندین بنای تاریخی رومی از جمله طاق نصرت گالریوس و موزه بیزانس از جمله دیدنیهای  شهر تسالونیکی یونان می باشند.

این منطقه هم چنین دارای یک فضای عرفانی است .

شهر تسالونیکینقش مهمی در تجارت کشور یونان دارد.

این شهر به عنوان یک بندر تجاری مشغول است که به منظوره دروازه ای به اروپا برای حمل و نقل از شرق دور عمل می کند و نقش مهمی را ایفا می کند.

تسالونیکی (520 کیلومتری شمال آتن) مهمترین مرکز منطقه است.

تور یونان

مدارک سفارت یونان

جاذبه های مرتبط

هتل های یونان

نقشه گوگل

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل:

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: