برج ساعت ویکتوریا

برج ساعت ویکتوریا

برج ساعت ویکتوریا بین تقاطع خیابان استقلال و خانۀ ­دولت قرار گرفته است. این برج از اماکن برجستۀ ماهه، پایتخت کوچک سیشل است.

هر چند که در طول سالیان متمادی ساختمان های اطراف این بنا تغییرات بسیاری داشته و هم اکنون معماری های مدرنی دارند، با این حال میدان ساعت تقریباً دست نخورده باقی مانده است. برج ساعت سیشل به تقلید از برجی که در ابتدا در سال 1897 در لندن و در تقاطع خیابان ویکتوریا بنا شده بود، ساخته شده است. فرماندار سیشل “سِر ارنست بکهام”، که در بازدید از لندن از این بنا خوشش آمده بود، در سال 1903 دستور ساخت مشابه آن را در سیشل به احترام ملکه ویکتوریا داد.

نقشه گوگل