وقت سفارت انگلیس در ابوظبی

وقت سفارت انگلیس در ابوظبی
سفارت انگلیس در ابوظبی هم همانند دبی زیر نظر شرکت VFS GLOBAL  میباشد. امکان گرفتن وقت سفارت همه روزه به جز جمعه ها و شنبه ها هست و این مرکز هم اصل پاسپورت و مدارک را از متقاضی دریافت نموده و به هیچ عنوان به او بازنمیگردانند (مگر در درخواست های اقامتی یا SETTLEMENT ) و متقاضی میبایستی حداقل 7 روز تا 2 هفتۀ کامل در دبی اقامت داشته باشد تا مدارک و پاسپورت ایشان آمادۀ پیکاپ گردد.  در برخی مواقع بنا به خواست سفارت ممکن است این مدت به 3 هفته ویا بیشتر به طول انجامد، ولی %90 در خواست ها به طور معمول 6 تا 12 روزه آمادۀ پیکاپ میشوند.