وقت سفارت انگلیس در آنکارا

وقت سفارت انگلیس در آنکارا
سفارت انگلیس در آنکارا زیر نظر شرکت WORLD BRIDGE میباشد .وقت سفارت انگلیس در آنکارا همه روزه به جز شنبه ها و یکشنبه ها باز میباشد و متقاضی میتواند به صورت 66 ماهه ، 2 ساله و 5 ساله درخواست ویزا نماید.
آدرس شرکت در آنکارا :

WORLD BRIDGE , KupeSokak 1/2, Gaziosmanpasa, Ankara (0090312) 4266888