مدارک سفارت دبی

مدارک لازم جهت اخذ ویزای دبی:
اسکن واضح پاسپورت که حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد.
یک قطعه عکس 4*3