سفارت جمهوری اسلامی ایران دردانمارک ضمن اعلام آمادگی برای ارائه مشورت به هموطنان ایرانی وراهنمایی آنها در همه زمینه ها بویژه در خصوص مشکلات سفر و اقامت توصیه می نماید هموطنان مقیم و سایر اتباع جمهوری اسلامی ایران در سفر به دانمارک نکات ذیل را مد نظر قرار دهند :

1-چنانچه با پیشنهادات مالی ، کاری ، تجاری اعطای اقامت وتابعیت وسایر پیشنهادات اغوا کننده از سوی افراد ناشناس مواجه شدید قبل از هر اقدامی دراین زمینه با وکیل خود یا سفارتخانه ها و سرکنسولگری های جمهوری اسلامی ایران مشورت نمائید

2- به توجه به افزایش سرقت وکیف قاپی بویژه در مراکز شلوغ و پررفت وآمد مثل فرودگاه ها و ایستگاه ها ی قطار حفاظت از مدارک مسافرتی اموال وسایر اشیاء ارزشمند ورعایت مسائل مربوط به ایمنی وامنیت خود را دراولویت قرار دهید

3- از نشان دادن پول در مجامع عمومی ومکان های پر رفت و آمد به تنهایی در شب و یا در مکانهای خلوت یا مشکوک سوارشدن در اتومبیل های غیر از خودروهای نقلیه عمومی و نظایر آن خودداری نموده و مراقبت مدارک پول و اشیاء پر ارزش خود باشید ضمنا توجه داشته باشید که قوانین دانمارک اجازه خروج بیش از 10 هزار یورو همراه مسافر را نمی دهد .

4- عموما درهنگام ورود به کشور مقصد افراد ناشناس و بعضا ایرانی با عناوین مختلف از جمله مترجم راهنما وغیره به شما مراجعه نموده وپیشنهاد مساعدت را دارندتوصیه می گردد به آنها اعتماد ننموده و حتی هدف از مسافرت خود را نیز به ایشان بازگو ننمائید .

5- درصورتی که مایل به سرمایه گذاری مشترک با شرکای دانمارکی دراین کشور با ایران هستید توصیه میشود جهت جلوگیری از ضرر وزیان و از بین رفتن حقوق خود قبل از هرگونه اقدامی با سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانمارک مشورت نموده وامور تجاری خود را ازطریق مراجع رسمی پیگیری نمائید ضمنا دانمارک عضو حوزه پولي یورو نمی باشد .

6- با توجه به افزایش کلاهبرداری ازاتباع ایرانی در کشورهای مختلف و وجود خطرات مالی وحتی جانی به اتباع ایران توصیه می گردد ضمن رعایت احتیاط  ونکات ایمنی به افراد گروههای ناشناس که به عناوین مختلف به شما مراجعه می کنند اعتماد ننمايند.

7- باتوجه به افزایش کلاهبرداری های اینترنتی از طریق ارسال پست الکتریکی با استفاده از نام شرکتهای شناخته شده  توصیه میگردد از پاسخ گوئی به پست های الکتریکی جعلی که شما را برنده جایزه کلانی معرفی نموده و جهت دریافت جایزه از شما درخواست ارسال مبلغی جزئی برای حواله آن یا حتی برای مسافرت به کشور خاصی دعوت میکنند خودداری نمایید.

8- چنانچه مایل به سفر به دانمارک باشید باید از قبل اطمینان حاصل کنید که روادید سفر یا اقامت در کشورهای شنگن اخذ گرديده است. روادید معمولا برای اقامت کوتاه مدت ( کمتر از سه ماه ) در دانمارک و سایر کشورهای عضو شنگن صادر می شود اشتغال درطول اقامت تحت پوشش اين نوع روادید امکان پذیر نمي باشد.

9- برای اقامت های بیش از سه ماه باضافه قابلیت های مرتبط با تحصیل واشتغال از جمله آویر ( خدمه خانگی ) مجوز اقامت کار نیاز است اما قوانین جداگانه ای برای کشورهای اسکاند یناوی ( نوردیگ ) اعضای اتحادیه اروپا جاری است

10- درصورتی که مایل به استفاده از نظرات مشورتی پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد مشکلات در داخل ایران با کشور محل هستید لطفا با بخش کنسولی سفارت تماس حاصل فرمایید .

11- باتوجه به آگاهی نسبی  نمايندگی از مقررات کشور متوقف فیه در صورت بروز هرگونه مشکل تجاری با اتباع یا مقامات محلی می تواند از راهنمائی و مساعدت مامورين سفارت استفاده نمائید .