فرم استخدام

فرم استخدامی را با دقت پر نمایید.

ذکر 5 مورد الزامی میباشد
سطح آشنایی با زبانهای خارجی

انگلیسی :

آیا امکان همکاری با شرکت را براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و مصوب های وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی را دارید؟
اطلاعات نرم افزاری :
شخصی که بتوان در مواقع ضروری بوسیله او به شما پیام داد ؟
جهت دانلود فرم های استخدامی بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

فرم استخدام

فرم پرسنلی