وقت سفارت فرانسه در تهران

وقت سفارت فرانسه در تهران
از تاریخ 17 خرداد 1395، تنظیم وقت جهت درخواست روادید منحصرا از طریق ایمیل میسر می باشد.

خواهشمند است جهت تنظیم وقت در بخش روادید، با شماره 22887100-021 داخلی 109-110 خانم شمیرانی تماس حاصل فرمائید.