هموطن عزیز به منظورانجام سفری سالم و اقامتي مطئمن درقرقیزستان لطفا به نکات مهم ذیل توجه فرمایند .

امورمربوط به روادید ( ویزا )

1-هنگام اخذ روادید از سفارت قرقیزستان در تهران و کنسولگری آن در مشهد توجه داشته باشید که روادید ویزای صادره با مهر و امضاء و کاملا روشن و بدون ابهام باشد .

2-به نوع روادید ویزا یکبارخروجSINGLE  و يا مکرر MLLTIPLE توجه داشته باشید .

3-درصورت داشتن همراه حتما نام یا تعداد در روادید(ویزا) درج گردد.

4-بلافاصله پس از ورود به کشور قرقیزستان نسبت به ثبت روادید (ویزا) در نزدیکترین مرکز پلیس محل آویر اقدام گردد.

5-تاریخ صدور واعتبار روادید (ویزا) و یا مهر آن خدشه دار نباشد.

توصيه هاي عمومی

1-رعايت قوانین و مقررات کشور قرقیزستان بمنظور جلوگيري از مشکلات احتمالي.

2-مراقبت از اسناد و مدارک شناسائی خود مانند گذرنامه ، شناسنامه وغیره .

3-تهيه تصوير یک نسخه از گذرنامه خود شامل صفحه مشخصات و روادید کشور قرقیزستان.

4-اطلاع مراتب مفقود شدن یا به سرقت رفتن گذرنامه در اولین فرصت به اداره پلیس و سفارت .

5-عدم در اختیار گذاردن اصل مدارک مانند گذرنامه و شناسنامه و غیره به افراد غیر.

6- قبل از مسافرت مکان و مسیر حرکت و شماره تماس خود رابه خانواده وآشنایان خود  اطلاع دهید تا در مواقع ضروری بتوان با شما ارتباط برقرار کرد.

7-مراقبت از وسایل همراه در اماکن عمومی فرودگاه ، پايانه هاي اتوبوس و .. و عدم قبول وسایل از افراد ناشناس .

8-استفاده از وسائل حمل و نقل عمومي در بدو ورود به فرودگاه بیشکک جهت عزیمت به محل اقامت و خودداري از استقرار در اماکن ناشناس معرفي شده از سوي برخی افراد.

9-خودداري از حمل جواهرات، اشیاء قیمتی و پول نقد بمقدار زیاد در اماكن شهري.

10-خودداري از تبديل ارزهای خارجی در موسسات متفرقه و تبديل آن در بانک هاي معتبر به واحد پول قرقیزستان (صوم).

11-همکاری با ماموران پلیس و عدم امضاء هرگونه سند و يا برگه بدون حضور مترجم سفارت در ايستگاه هاي پليس .

12-اجتناب از ارتباط با افراد ناشناس (  اعم از قرقیزی یا ایرانی ویا هر فرد خارجی ديگر) و تردد شب هنگام در خیابان و پارک ها و مکان هایی که محل تجمع افراد شرور و لگرد می باشد.

13-اجتناب از سفرهاي فردي به خارج از محدوده شهر و استفاده از صندلی عقب تاکسی جهت سفرهاي درون شهري  و عدم استفاده از خودروهای شخصی مسافرکش درون شهري .

14-درصورت بروز هرگونه مشکل در اولین فرصت با بخش کنسولی سفارت تلفن‌های 85- 621281 -0312 تماس حاصل نمایید.

نکات لازم جهت انجام امورتجاری وبازرگانی

1-بمنظور اطلاع از وضعیت اقتصادی و چگونگی سرمایه گذاری انجام امورتجاری و بازرگانی قبل از هرگونه اقدام با بخش اقتصادی سفارت  تماس حاصل نمایید.

2-در صورت انجام هرگونه عمل تجاری نسبت به عقد قرارداد کتبی با شخص حقیقی یا حقوقی اعم از قرقیزی یا ایرانی و یا هر فرد خارجی ديگر اقدام و نسخه ای از آن را نزد خود نگهداری نمایید.

دريافت رسيد پرداخت بابت هرگونه مبلغ عقد قرارداد و يا فعالیت های اقتصادی حتی در حجم کم .