1-داشتن گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه

2- دارا بودن روادید معتبر ورود به چین

3- درصورت داشتن روادید گروهی ضرورت در اختیار داشتن روادید  گروهی و ضرورت در اختیار داشتن اصل برگه های روادید گروهی

4- دقت دراعتبار مدت اقامت و خودداري از اقامت غیر مجاز بدلیل محکومیت به زندان و جریمه نقدی

5-داشتن بلیط رفت و برگشت برطبق قوانین دولت چین داشتن بلیط برگشت برای کلیه خارجیان متقاضی ورود به این کشور ضروری است .

6- داشتن ارز کافی برای سفر

7-تبديل ارز در مراکز رسمی و قانونی مانند بانک ها و هتل ها

8- با توجه به شیوع انتقال مواد مخدر و سایر اشیاء غیر مجاز از طریق جاسازی دربسته های کوچک و انتقال آن توسط مسافرین به خارج از کشور از پذیرفتن هر بسته يا شیئی از افراد ناشناس برای انتقال آن  به خارج از ایران جداخودداری نمایند.

9-  براساس قانون چین ارتکاب بعضی از اعمال از جمله حمل ونقل و یا استعمال انواع مواد مخدر به هراندازه و جعل اسناد به هرشکل به اشد مجازات یعنی اعدام منجر خواهد گرديد.

10- همواره مدرک شناسائی، نشانی و شماره تلفن محل سکونت خود و یا افرادی که  با شما آشنا می باشند را همراه داشته باشید.

11- مراقبت از وسایل شخصی خصوصا گذرنامه وکیف پول بويژه درمراکز شلوغ و پر رفت و آمد ازجمله بازار

12-  دقت زیاد هنگام خرید از فروشگاه ها و باز نکردن برچسب مخصوص فروشگاه بر روی کیسه های خرید و حفظ و نگهداری رسید خرید تا محل اقامت.

13-  پرهیز از حمل وجه نقد زیاد هنگام خريد بمنظور جلوگیری از سرقت های احتمالی

14- پرهیز از هرگونه درگیری و نزاع باتوجه به قوانین چین درصورت درگیری ولو اینکه منجر به صلح و سازش شود جنبه عمومی جرم از نظر مراجعه قضایی چین قابل پیگیری بوده که در مواردی به دلیل برهم زدن نظم عمومی طرفین از کشور چین اخراج گردیده اند.

رعایت موارد اخلاقی و کمال دقت در ارتباط و معاشرت هاي غير اخلاقي بديهي است براساس قانون مدنی چین جرایم سنگینی جهت موارد اخلاقی پیش بینی شده است.

از تحویل دادن مدارک هویتی خود ( خصوصا گذرنامه ) به افراد غیر مسئول جدا خودداری نمایید .

باتوجه به افزایش کلاهبرداری های اینترنتی از انتقال وجه از طریق اینترنت جدا خودداری گردد.