استرداد بلیط

استرداد وجه مربوط به تاخیر بیش از 2 ساعت ظرف 72 ساعت و استرداد وجه مربوط به موارد دیگر ظرف 24 ساعت، بعد از پر کردن فرم (بدون احتساب ایام تعطیل) انجام خواهد شد.

پرکردن فرم استرداد صرفا به معنای اعلام اطلاعات رزرو به منظور استرداد مابه التفاوت وجه بوده و به منزله کنسلی بلیط نمی باشد، جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 22887100 داخلی های 122 و 123 در ارتباط باشید.