تور ارمنستان زمستان 97

تور ارمنستان زمستان 97 ارسال 60% کل هزینه تور ارمنستان زمستان 97 زمان رزرواسیون ضروری است و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. کودک زیردوسال 200000 تومان 1-نرخ های فوق به تومان می باشد. 2- نرخ ها با توجه به لود پرواز افزایش یا کاهش می یابد . 3- پرواز چارتر و هتل […]

تور ارمنستان پاییز 97

تور ارمنستان پاییز 97 ارسال 60% کل هزینه تور ارمنستان پاییز 97 زمان رزرواسیون ضروری است و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. کودک زیر دوسال 2200000تومان 1-نرخ های فوق به تومان می باشد. 2- نرخ ها با توجه به لود پرواز افزایش یا کاهش می یابد . 3- پرواز چارتر و هتل […]

تور ارمنستان پرواز کیش ایر تابستان 97

تور ارمنستان پرواز کیش ایر تابستان 97 ارسال 60% کل هزینه تور زمان رزرواسیون ضروری است و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. زیردوسال 290000 تومان 1-کلیه پروازها چارتر و هتل ها گارانتی و غيرقابل کنسل شدن و تغییر و  استرداد می باشد. 2- درصورت کنسلی و no show کل هزينه بليط +هتل […]