تور دبی نوروز 98

تور دبی نوروز 98 ارسال70%کل هزینه تور دبی نوروز 98 زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. 1–Check in ساعت 14:00 و Check out ساعت12:00 ظهر می باشد. 2 -مسئوليت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکار می باشد. آسمان پرستاره پرشیا مسئوليتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعيت خروج […]

تور دبی 8 روزه

تور دبی 8 روزه ارسال70%کل هزینه تور دبی 8 روزه زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. زيردوسال 360درهم+140000تومان 1–Check in ساعت 14:00 و Check out ساعت12:00 ظهر می باشد. 2 -مسئوليت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکار می باشد. آسمان پرستاره پرشیا مسئوليتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعيت […]