آسمان پرستاره پرشیا

آسمان پرستاره پرشیا

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

برچسب: باکو


شهر باکو که شما را شگفت زده میکند

باکو شهر باکو که شما را شگفت زده میکند :باکو سواحل زیبا و پارک‌های وسیعی دارد همچنین بناهای تاریخی متعددی نیز در آن به‌ چشم می‌خورد. حضور پررنگ گردشگران در باکو نیز سبب شده تا امکانات رفاهی خوبی در این شهر فراهم شود به همین خاطر حالا پایتخت آذربایجان یکی از ناب‌ترین مقاصد سفر برای […]

تور باکو 4 روزه

تور باکو 4 روزه شرایط و قوانین تور باکو 4 روزه به شرح زیر می باشد. گردشگری در آذربایجان برای قرن ها در جریان بوده است. برای این که بدانید خرید تور  آذربایجان و سفر به آن تا کجا در تاریخ ریشه دارد، کافیست که نگاهی به کاروانسراهای در طول جاده ی ابریشم بیندازید. آذربایجان […]

تور باکو 6 شب

تور باکو 6 شب شرایط و قوانین تور باکو 6 شب به شرح زیر می باشد. گردشگری در آذربایجان برای قرن ها در جریان بوده است. برای این که بدانید خرید تور آذربایجان و سفر به آن تا کجا در تاریخ ریشه دارد، کافی ست که نگاهی به کاروانسراهای در طول جاده ی ابریشم بیندازید. […]

تور باکو 5 شب

تور باکو 5 شب شرایط و قوانین تور باکو 5 شب به شرح زیر می باشد. گردشگری در آذربایجان برای قرن ها در جریان بوده است. برای این که بدانید خرید تور آذربایجان و سفر به آن تا کجا در تاریخ ریشه دارد، کافی ست که نگاهی به کاروانسراهای در طول جاده ی ابریشم بیندازید. […]

تور باکو 7 شب

تور باکو 7 شب شرایط و قوانین تور باکو 7 شب به شرح زیر می باشد. گردشگری در آذربایجان برای قرن ها در جریان بوده است. برای این که بدانید خرید تور آذربایجان و سفر به آن تا کجا در تاریخ ریشه دارد، کافی ست که نگاهی به کاروانسراهای در طول جاده ی ابریشم بیندازید. […]