تور بلغار ـ وارنا پاییز97

تور بلغار ـ وارنا پاییز97 ارسال 60% کل هزینه تور زمان رزرواسیون ضروری است و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. زیر دوسال 500000تومان مدارک مورد نیاز: یک قطعه عکس تمام رخ 4×3 رنگی زمینه سفید گواهی اشتغال به کار اصل پاسپورت با حداقل 3 ماه اعتبار از زمان خروج مسافر از بلغارستان […]

تور بلغار و صوفیا

تور بلغار و صوفیا ارسال 60% کل هزینه تور بلغار و صوفیا زمان رزرواسیون ضروری است و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. بلغارستان در جنوب شرقی اروپا واقع شده و بخشی از شرق شبه جزیره بالکان را اشغال کرده است. با تور بلغارستان به کشوری سفر می کنید که دشت های پهناور، […]

بلغار ـ وارنا ویژه تیر97

بلغار ـ وارنا ویژه تیر97  ارسال 60% کل هزینه تور زمان رزرواسیون ضروری است و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. یک قطعه عکس تمام رخ 4×3 رنگی زمینه سفید گواهی اشتغال به کار اصل پاسپورت با حداقل 3 ماه اعتبار از زمان خروج مسافر از بلغارستان کپی صفحه اول پاسپورت و ویزا […]