تور طبیعت گردی یک روزه ی نمک آبرود

تور طبیعت گردی یک روزه ی نمک آبرود از تورهای طبیعت گردی یک روزه که می تواند مطابق هر سلیقه و طبعی بیفتد، تور گردشگری نمک آبرود می باشد. تور نمک آبرود در مازندران در فاصله ی 12 کیلومتری بخش غربی چالوس برگزار می شود. معرفی منطقه ی توریستی نمک آبرود منطقه ی توریستی نمک […]