تور بالی 98

تور بالی 98 شرایط و قوانین تور بالی 98 به شرح زیر می باشد. مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا: دو قطعه عکس 3*4 جدید رنگی زمینه سفید اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار کپی شناسنامه و کارت ملی فرم اطلاعات شخصی تمکن حساب بانکی با حداقل 15.000.000 تومان موجودی به زبان انگلیسی 1-کلیه پروازها […]

تور بالی بهار 98

تور بالی بهار 98 ارسال 80% کل هزینه تور بالی بهار 98 زمان رزرو تور یونان ضروری است و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. کودک زیر دو سال  2.500.000 تومان مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا: دو قطعه عکس 3*4 جدید رنگی زمینه سفید اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار کپی شناسنامه […]