تور بلغار – وارنا

تور بلغار – وارنا ارسال 60% کل هزینه تور بلغار – وارنا زمان رزرواسیون ضروری است و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. کمیسیون کودک 12-5 نصف بزرگسال می باشد و به کودکان زیر 5 سال کمیسیون تعلق نمی گیرد . کودک زیر 2 سال 500.000 تومان و بدون کمیسیون می باشد. گشتها: […]