تور سارانسک

همه ی ما از مسکو، سنت پترزبورگ و سوچی شنیده ایم، اما در مورد سارانسک چه می دانیم؟ تور سارانسک کمی نا آشنا به نظر می رسد. شهر سارانسک در حوضه ی ولگا، در تقاطع سارانکا و رودخانه ی Insar، در حدود 390 مایلی شرق مسکو قرار دارد. سارانسک مرکز جمهوری موردوویا در مرکز بخش […]