تور سریلانکا 98

تور سریلانکا 98 گشتهای تور سریلانکا 98 به شرح زیر می باشد. پرواز قطری یا امارات کمترین کلاس پروازی مبلغ 6.900.000 تومان و عمان ایر 6.300.000 تومان می باشد که به قیمت فوق اضافه می گردد. گشتها : گشت شهر کلمبو –گشت شهر ساحلی : رودخانه مادو و ساحل پرورش لاکپشتهای دریایی ورودیه های محلهای […]