تور سوچی

تور سوچی مسافران را به شهر زیبایی در سواحل دریای سیاه روسیه می برد. از سوچی به نام های ” پایتخت تابستانی روسیه ” یا ” مروارید دریای سیاه” نام برده می شود. سوچی یک شهر تورسیتی در روسیه واقع در سرزمین کراسنودار در مرز غربی روسیه است. آب و هوای سوچی بدلیل ملایم و […]