آسمان پرستاره پرشیا

آسمان پرستاره پرشیا

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

برچسب: تور قونیه


تور قونیه بزرگداشت مولانا

تور قونیه بزرگداشت مولانا شرایط و گشت تور قونیه بزرگداشت مولانا به شرح زیر می باشد. قونیه شهریست که با روح فیلسوف مشهور جهان، مولانا آمیخته شده است. به همین تناسب زمانی که برای خرید تور قونیه اقدام می کنید، در واقع به سمت شهر مولانا قدم برداشته اید. در این مدت قونیه حال و هوای خاصی […]

تور قونیه

قونیه شهریست که با روح فیلسوف مشهور جهان، مولانا آمیخته شده است. به همین تناسب زمانی که برای خرید تور قونیه اقدام می کنید، در واقع به سمت شهر مولانا قدم برداشته اید. با خرید تور قونیه به شهری حاصلخیز و به قلب صنعت غله ترکیه سفر می کنید. کشاورزی در اینجا یک صنعت غالب […]