آسمان پرستاره پرشیا

آسمان پرستاره پرشیا

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

برچسب: رودریگوس


تورهای موریس

معرفی تورهای موریس در قاره آفریقا با تورهای موریس مسافران می توانند به مقصد جنوب غربی اقیانوس هند، رهسپار شوند. موریس متشکل از جزایر کارگادوس کاجوس، آگالگا و رودریگوس است. این جزیره در قاره آفریقا، یکی از مقاصد گردشگری برتر و فوق العاده توریست پسند است. این کشور جزیره ای، به مانند تکه ای از […]