آسمان پرستاره پرشیا

آسمان پرستاره پرشیا

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

برچسب: سریلانکا


تور سریلانکا نوروز

تور سریلانکا نوروز شرایط و گشت های تور سریلانکا نوروز کلمبو کندی بنتوتا به شرح زیر می باشد. این کشور جزیره ای، در اقیانوس هند و در جنوب کشور هند قرار گرفته است.آب و هوای آن گرم و استوایی است، به گونه ای که میانگین دما در این کشور  28 الی 31 درجه ی سانتی […]

تور سریلانکا کلمبو بنتوتا نوروز

تور سریلانکا کلمبو بنتوتا نوروز شرایط و گشت های تور سریلانکا کلمبو بنتوتا به شرح زیر می باشد. این کشور جزیره ای، در اقیانوس هند و در جنوب کشور هند قرار گرفته است.آب و هوای آن گرم و استوایی است، به گونه ای که میانگین دما در این کشور  28 الی 31 درجه ی سانتی […]

تور سریلانکا ساحل بنتوتا نوروز

تور سریلانکا ساحل بنتوتا نوروز شرایط و گشت های تور سریلانکا ساحل بنتوتا به شرح زیر می باشد. این کشور جزیره ای، در اقیانوس هند و در جنوب کشور هند قرار گرفته است.آب و هوای آن گرم و استوایی است، به گونه ای که میانگین دما در این کشور  28 الی 31 درجه ی سانتی […]

تور سریلانکا 8 روزه نوروز

تور سریلانکا 8 روزه نوروز 99 شرایط و گشت های تور سریلانکا 8 روزه نوروز 99 به شرح زیر می باشد. این کشور جزیره ای، در اقیانوس هند و در جنوب کشور هند قرار گرفته است. آب و هوای آن گرم و استوایی است، به گونه ای که میانگین دما در این کشور  28 الی […]

تور سریلانکا 10 روزه نوروز

تور سریلانکا 10 روزه نوروز 99 شرایط و گشت های تور سریلانکا 10 روزه نوروز 99 به شرح زیر می باشد. این کشور جزیره ای، در اقیانوس هند و در جنوب کشور هند قرار گرفته است. آب و هوای آن گرم و استوایی است، به گونه ای که میانگین دما در این کشور  28 الی […]