آسمان پرستاره پرشیا

آسمان پرستاره پرشیا

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

برچسب: غذاهای سنتی


دیدنی های یزد

دیدنی های یزد نخستین شهر جهانی ایران یزد یکی از شهرهای نمونه خشتی جهان است که همواره به عنوان صاحب یکی از درخشان ترین میراث های فرهنگی در ادوار مختلف تاریخی ایران مطرح بوده است. تاکنون بالغ بر 6500 اثر تاریخی گردشگری شناسایی و حدود 1549 اثر آن به عنوان دیدنی های یزد ثبت ملی […]