تور سوئیس فرانسه بلژیک هلند

تور سوئیس فرانسه بلژیک هلند ارسال 60% کل هزینه تور سوئیس فرانسه بلژیک هلند زمان رزرواسیون ضروری و درغیراینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. کودک زیر دوسال 990.000 تومان گشتها: روز دوم: گشت شهری ژنو روزسوم: گشت شهری لوزان ومونت خو روزششم: گشت شهری پاریس روزهفتم: گشت شهری پاریس روز نهم: گشت شهری مونس(درمسیر پاریس-بروکسل) […]

تور فرانسه بلژیک هلند

تور فرانسه بلژیک هلند ارسال 60% کل هزینه تور فرانسه بلژیک هلند زمان رزرواسیون ضروری و درغیراینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. زیر دوسال 690000 تومان گشتها: روز دوم:گشت شهری پاریس. روزسوم :گشت شهری پاریس روزششم:گشت شهری بروکسل روزهفتم:گشت شهری لاهه روز هشتم: گشت شهری آمستردام مدارک مورد نیاز:                         1- تکمیل […]

تور فرانسه هلند نوروز 98

تور فرانسه هلند نوروز 98 ارسال 60% کل هزینه تور فرانسه هلند نوروز 98 زمان رزرواسیون ضروری و درغیراینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. کودک نرخ زیردوسال 990000 تومان مدارک مورد نیاز  ( کپی ها حتما در برگه ) A4                        1- تکمیل فرم تقاضای شرکت در سفر توسط مسافر 2-اصل گذر نامه با حداقل […]

تور فرانسه و ایتالیا 11 روزه بهار 98

تور فرانسه و ایتالیا 11 روزه بهار 98 ارسال 60%کل هزینه تور فرانسه و ایتالیا 11 روزه بهار 98 زمان رزرواسیون ضروری و درغیراینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. نرخ زیردوسال 790000 تومان مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای شنگن تور فرانسه و ایتالیا 11 روزه بهار 98 : ( کپی ها حتما در برگه […]

تور فرانسه اسپانیا بهار 98

تور فرانسه اسپانیا بهار 98 ارسال60%کل هزینه تور فرانسه اسپانیا بهار 98 زمان رزرواسیون ضروری و درغیراینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد. کودک زیردوسال 690000 تومان گشتها: روزدوم:گشت شهری پاریس. روزسوم:گشت شهری پاریس روزششم:گشت شهری بارسلون. روزهفتم:گشت شهری بارسلون مدارک مورد نیاز تور فرانسه اسپانیا بهار 98: * تکمیل فرم تقاضای شرکت در سفر توسط […]