تورهای آمریکا

تورهای آمریکا از تورهای گران و همچنین کشور آمریکا را به دلیل وسعت و ثروت و دارایی بسیارش میشناسیم. همگی از کودکی می‌آموزیم که قاره آمریکا در سالهای نه چندان‌دور، تقریبا حدود ۵۰۰ سال پیش و توسط دریانورد ماجراجویی به نام کریستف کلمب کشف شد، گرچه او تا آخر عمر خویش هم متوجه نشد، آنچه […]