آسمان پرستاره پرشیا

آسمان پرستاره پرشیا

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

برچسب: نمایشگاه پزشکی آلمان


تور فرانسه آلمان نوروز

تور فرانسه آلمان نوروز99 تور فرانسه یکی از بهترین تورهای گردشگری در سراسر جهان است و کشور فرانسه را می توان در شمار امن ترین مقاصد گردشگری خارجی به حساب آورد. آلمان یکی از کشورهای قدرتمند در قاره سبز است که دیدنی های آن نیز در جای جای شهرهایش گسترده شده اند. این کشور هر […]

تورهای نمایشگاهی

 در فصول مختلف سال نمایشگاه هایی در کشورها و شهرهایی از جهان برگزار می شوند و به منظور شرکت در این نمایشگاه ها، می توانید نسبت به خرید تورهای نمایشگاهی اقدام نمایید. تورهای نمایشگاهی در واقع تورهای خارجی چند منظوره هستند.شما ضمن شرکت در نمایشگاه مربوطه می توانید در شهر مقصد نیز به گشت و […]