آسمان پرستاره پرشیا

آسمان پرستاره پرشیا

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

برچسب: کرونا


پروتکل‌های بهداشتی سفر در کرونا

پروتکل‌های بهداشتی سفر در کرونا پروتکل‌های بهداشتی سفر در کرونا- از ابتدای بحران کرونا، در راستای پشتیبانی و حمایت از مشتریان پروتوکل‌های بهداشتی سفر را از طریق رسانه‌های مختلف مانند مجله سفر و گردشگری، اینستاگرام و توییتر منتشر کرده ایم. امروز برای راحتی بیشتر مشتریان و با توجه به وجود سفرهای ضروری در دوران شیوع […]

زیان مالی بی سابقه گردشگری

زیان مالی بی سابقه گردشگری زیان مالی بی سابقه گردشگری – شیوع ویروس کرونا در ایران ضربه سنگینی به ایرلاین‌ها و آژانس‌های هواپیمایی و مسافرتی وارد کرد.با توجه به گسترش بیماری کرونا در ایران، تقاضا برای سفرهای هوایی به شدت کاهش پیدا کرد و همین امر منجر به وارد شدن زیان مالی بی سابقه‌ای به […]

بخشنامه‌ پروازهای خارجی شیوع کرونا

بخشنامه‌ پروازهای خارجی شیوع کرونا در این مطلب می‌توانید تمامی اخبار و بخشنامه‌های پروازهای خارجی و سفر به کشورها را در خصوص بیماری کرونا دنبال کنید هواپیمایی ایرفلوت هواپیمایی الکویتیه (کویت ایرویز) هواپیمایی امارات هواپیمایی لوفتهانزا هواپیمایی اتریشی هواپیمایی قطر ایرویز هواپیمایی ترکیش هواپیمایی آرمنیا اخبار و بخشنامه‌های ایرلاین‌های داخلی برای پروازهای خارجی هواپیمایی ماهان […]

ﺑﺮآورد دوم از ﺧﺘﻢ رﮐﻮد ﻫﻮاﯾﯽ

ﺑﺮآورد دوم از ﺧﺘﻢ رﮐﻮد ﻫﻮاﯾﯽ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد : ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻮاﻧﻮردی ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ(اﯾﮑﺎﺋﻮ) ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮐﻮوﯾﺪ-19 ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوازﻫﺎ و درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ۰۲۰۲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده […]

ونیز در دوران قرنطینه چگونه خواهد بود

ونیز ونیز در دوران قرنطینه چگونه خواهد بود ؟ بدنبال شیوع جهانی کرونا، بسیاری از کشورها قرنطینه را تجربه کردند. از چند روز مانده به شروع کاهش محدودیت های قرنطینه ای که از دهم مارس در ایتالیا به اجرا درآمده بود، تکاپوی مردم در خیابان های ونیز تاحدی مشهود بود. اوضاع ونیز در دوران پساقرنطینه […]

شبکه های اجتماعی ما

تماس با آژانس

02122887100

پشتیبانی 24 ساعته