آسمان پرستاره پرشیا

آسمان پرستاره پرشیا

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

ویزا بلاروس

(اروپا)

ویزا بلاروس

شرایط دریافت ویزا بلاروس

ویزا بلاروس

(B ویزا ترانزیت )

نوع ویزای ترانزیت به منظور حمل و نقل عبوری از خاک بلاروس صادر می شود.این ویزا برای یک دوره حداکثر یک ساله صادر شده و مدت زمان مجاز حضور در خاک بلاروس تنها دو روز می باشد. خروج از کشور بلاروس نباید بیشتر از دو روز از زمان ورود به این کشور به طول انجامد..

(C ویزا کوتاه مدت )

نوع  ویزای کوتاه مدت نوع اصلی ویزایی است که برای اتباع خارجی جهت تحصیل, سفرهای تجاری , توریستی, میهمانی و غیره صادرمی گردد. دوره این ویزا حداکثر 90 روز می باشد.

(D ویزا بلند مدت)

نوع ویزا بلند مدت، تنها برای اتباع خارجی که قصد اقامت در مجموع 90 روز در سال در خاک بلاروس را داشته باشند، صادر می گردد ( اعتبار این نوع ویزا یکساله می باشد )  و برای مقاصدی نظیرمراودات تجاری , شرکت در رویداد های ورزشی/فرهنگی, فعالیت های خبرنگاری و غیره در نظر گرفته شده است.

ویزا بلاروس

قانونی کردن  اسناد و مدارک در خارج از کشور 

بر اساس بند 14  مقررات کنسولی جمهوری بلاروس، که در فرمان ریاست جمهوری در تاریخ 19 فوریه سال 1996، شماره 82، فرمان ریاست جمهوری 26 آوریل سال 2010،   

شماره 200،  “درباره ی پروسه های اداری که توسط نهادهای دولتی و یا سایرسازمان به درخواست شهروندان انجام می گیرند” تصویب شده است و دستورالعمل های مربوط به روش کار در مورد انجام فرایند قانونی کردن کنسولی اسناد رسمی در خاک جمهوری بلاروس و خارج از جمهوری بلاروس، که توسط وزارت امور خارجه بلاروس در 16 اوت سال 2010، شماره 16 ” درباره اجرای فرایند قانونی کردن کنسولی اسناد رسمی در خاک جمهوری بلاروس و خارج از جمهوری بلاروس” به تصویب رسیده است، 

فرایند قانونی کردن اسناد رسمی  که در کشورهای خارجی و جمهوری بلاروس (از این پس – اسناد) تهیه شده اند، توسط نمایندگی های سیاسی و دفاتر کنسولی جمهوری بلاروس  انجام میگیرند. قانونی کردن کنسولی اسناد رسمی به منظور استفاده در کشورهایی که جمهوری بلاروس با آنها قراردادهای بین المللی متقابل مرتبط دارد ، الزامی نمی باشد. 

بنابراين، مبنی بر قانون تصویب شده در کنوانسیون لاهه از تاریخ 5 اكتبر سال 1961 و با ملغی شدن ضرورت قانونی کردن اسناد و مدارک خارجی جهت استفاده در خاک کشورهای عضو کنوانسیون لاهه ، به جای قانونی کردن اسناد و مدارک از مهر آپوستل استفاده می شود. 

اسناد و مدارک تنظیم شده و آماده شده در خاک جمهوری بلاروس ، یا اسناد و مدارکی که مورد تایید نهادهای دولتی آن باشند و یا در فرمت استاندارد به مهر و امضای رسمی  یک شخص تام الاختیار دارای صلاحیت مجاز رسیده باشند، در کشورهای عضو معاهدات بین المللی معاضدت حقوقی و مناسبات حقوقی بدون انجام تشریفات قانونی کردن اسناد و مدارک و یا درج مهر آپوستل یا هر گواهی تاییدکننده دیگری، پذیرفته می شوند. (   کشورهای مستقل مشترک المنافع، بلغارستان، مجارستان، ویتنام، ایران ، قبرس ، چین ، کوبا، لتونی ، لیتوانی، لهستان ، اسلواکی، چک.) 

اسناد رسمی که درخاک جمهوری بلاروس تنظیم شده و برای انجام تشریفات قانونی کردن ارائه شده اند، می بایست  مطابق با الزامات مقررات سرفصل های  3 تا 5 دستور کار نهادها و سازمان های دولتی جمهوری بلاروس باشد، مگر اینکه بر مبنای تصویبات  وزارت دادگستری جمهوری بلاروس که از 19 ژانویه 2009 شماره 4، به ثبت رسیده است، استاندارد دیگری در قوانین حقوقی جمهوری بلاروس در آن موضوع در نظر گرفته شده باشد. 

 اسناد و مدارک رسمی که برای انجام تشریفات قانونی شدن ارائه می شوند،  و در خاک جمهوری بلاروس تنظیم شده اند، چنانچه شامل دو یا چند برگ باشند، برگ ها باید دوخته شده و شماره گذاری شده باشند، مگر این که استاندارد دیگری در قوانین حقوقی جمهوری بلاروس در این مورد در نظر گرفته شده باشد. 

تعداد برگه های بهم دوخته شده می بایست بهمراه مهر و امضای رسمی شخص و یا نهاد و سازمان دولتی صادر کننده سند و مدرک تایید شده باشد. اسناد و مدارک رسمی که برای انجام تشریفات قانونی شدن ارائه می شوند، باید به زبان روشن و واضح نوشته شوند. اسناد و مدارک در صورت محو و پاک شدگی،مخدوش بودن و خط خوردگی، ،اضافه کردن اصلاحات بدون توافق قبلی ، پذیرفته نمی شوند. 

امضای مقامات باید  واضح بوده و درج مهر رسمی می بایست خوانا باشد. اسناد و مدارک در صورت انطباق امضاء مقامات امضا کننده اسناد قانونی شده رسمی و مهر و تمبر تایید آن سند و مدرک، با نمونه امضا و مهر و تمبر نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری جمهوری بلاروس، قانونی می شوند. قانونی کردن اسناد و مدارک توسط نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری جمهوری بلاروس،طی یک روز از تاریخ ارائه سند انجام می شود و در صورت لزوم انجام بررسی ویژه، ارائه  اسناد و یا اطلاعات بیشتر — در روز دریافت مدارک درخواست می گردد. 

مدت زمان اعتبار مدرک قانونی شده برابر با مدت زمان اعتبار مدرکی است که تایید و قانونی شده است. نرخ هزینه کنسولی جهت انجام قانونی کردن مدارک برابر با 35 یورو می باشد.   مساعدت نمایندگی های خارجی در درج آپوستل مبنی بر قانون تصویب شده در کنوانسیون لاهه ماده 2 و 3  در تاریخ 5 اكتبر سال 1961 و با ملغی شدن ضرورت قانونی کردن اسناد و مدارک خارجی جهت استفاده در خاک کشورهای عضو کنوانسیون لاهه ، در صورت درج مهر آپوستل، نیاز به قانونی کردن رسمی کنسولی اسناد و مدارک صادره توسط سازمانهای دولتی جهت استفاده در سایر کشورهای عضو نمی باشد.

 آپوستل  تایید صحت و اعتبار امضای شخص امضا کننده مدرک و همچنین در صورت لزوم تاییدکننده اعتبار و صحت مهر درج شده در مدرک نیز می باشد. شهروندان جمهوری بلاروس، شهروندان خارجی و افراد فاقد شهروندی می توانند از طریق نمایندگی های سیاسی و کنسولگری های جمهوری بلاروس جهت انجام تشریفات آپوستل اقدام نمایند. 

انجام تشریفات آپوستل در صورتی امکانپذیر خواهد بود که نسخه اصلی سند یا مدرک نزد فرد درخواست کننده خارج از بلاروس بوده و فرستادن آن به جمهوری بلاروس جهت انجام تاییدیه میسر نباشد. در این صورت، فرد درخواست کننده بهمراه اصل مدرکی که قصد درج آپوستل بر آن را دارد به نمایندگی سیاسی یا کنسولگری های جمهوری بلاروس جهت انجام تشریفات آپوستل مراجعه نموده و هزینه کنسولی برابر با 35 یورو را پرداخت می نماید.

 پس از این مراجعه اصل سند یا مدرک درخواستی از طریق مجاری دیپلماسی به اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه بلاروس ارسال شده و آپوستل بر آن درج می گردد. مدرک آپوستل شده مجددا از طریق مجاری دیپلماسی به نمایندگی سیاسی مربوطه جهت دریافت درخواست کننده ارسال می گردد. 

مدت زمان انجام تشریفات آپوستل در جمهوری بلاروس یک روز پس از ارائه مدارک می باشد، و در صورت نیاز به بررسی های بیشتر و خاص ، و یا درخواست مدارک، اطلاعات یا شواهد از سایر سازمان های دولتی تا 15 روز کاری به طول می انجامد. در عین حال، با توجه به الزام ارسال مدارک به جمهوری بلاروس و دریافت مجدد آن پس از انجام تشریفات در نمایندگی سیاسی مربوطه، زمان کلی برای انجام پروسه آپوستل و مدرک آپوستل شده توسط درخواست کننده برابر با 2 الی 3 ماه می باشد.   مدت زمان اعتبار آپوستل برابر با مدت زمان اعتبار مدرک آپوستل شده می باشد.

ویزا بلاروس

اقدامات دفتر اسناد رسمی 

طبق قانون جمهوری بلاروس از تاریخ 18 ژوئیه 2004 «درباره ی فعالیت های دفترهای اسناد رسمی »  وهمچنین بر مبنای اساسنامه کنسولی جمهوری بلاروس، مصوبه فرمان شماره 82 رئیس جمهور بلاروس در تاریخ 19 فوریه 1996، در فعالیت های دفترهای اسناد رسمی توسط مقامات مسئول نمایندگی های سیاسی ونیز دفاتر کنسولی جمهوری بلاروس انجام میگیرند. اشخاصی که جهت انجام اقدامات اسناد رسمی مراجعه می نمایند، مدارکی جهت اهراز هویت ، حقوق شهروندی و مدنی و ظرفیت قانونی اشخاص حقوقی، ارائه می نمایند که وکالت  تام جهت انجام چنین اقداماتی را از طرف شخص ویا به نفع اشخاص دیگر را مجاز می سازد. اقدامات اسناد رسمی در صورت ارائه اطلاعات و (یا) مدارک لازم جهت انجام این اقدامات و در کنار ارائه تاییدیه پرداخت هزینه کنسولی صورت می پذیرد.

تایید گواهی رضایتنامه 35

تایید گواهی وکالتنامه برای وسایل نقلیه، من جمله انتقال حق وکالت:   بستگان نزدیک (والدین، فرزند، همسر، خواهر و برادر، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ، پدر خوانده، مادر خوانده و فرزند خوانده) 35 سایر افراد 105

تایید گواهی وکالتنامه برای حق استفاده، مالکیت ونقل و انتقال ملک و دارایی، به جز وکالتنامه ذکر شده در بند قبلی:   بستگان نزدیک (والدین، فرزند، همسر، خواهر و برادر، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ، پدر خوانده، مادر خوانده و فرزند خوانده) 35 سایر افراد 70

تایید گواهی  سایر انواع وکالتنامه 35

تایید رونوشت برابر اصل مدارک و رسید آنها 35

تایید برابری امضا مدارک، به استثنای برابری امضای مترجم (به ازای هر امضا):   صاحبان کارت برای ارائه به بانک 35 سایر افراد 20

تایید برابری امضا مترجم در ترجمه مدارک 20

تایید صحت و برابری ترجمه مدارک از زبانی به زبان دیگر ( به ازای هر صفحه) 70

تایید صحت گواهی زنده بودن شخص، تایید محل اقامت شهروند، تایید هویت شخص با عکس ارائه شده،تایید زمان ارائه اسناد، انتقال درخواست ها از اشخاص حقوقی و افراد به سایر اشخاص حقوقی و افراد، پذیرش اسناد برای نگهداری 105

صدور المثنی اسناد رسمی محضری تایید شده 35  

در فوق نرخ هزینه های کنسولی برای اقدامات رایج دفتر اسناد رسمی ذکر شده است.چنانچه اقدام مورد نظر شما در این جدول مشخص نشده است، تماس با نمایندگی کنسولی جهت روشن شده امکان اجرای آن و  میزان هزینه های کنسولی الزامی است . امتیازات برای دسته های خاصی از افراد در زمینه هزینه های کنسولی در قانون مالیات جمهوری بلاروس (قسمت ویژه) 29 دسامبر 2009 پیش بینی شده است.

جهت صدور انواع خاص وکالتنامه و تاییدیه قراردادها، نیاز به ارائه مدارک تکمیلی می باشد. متن وکالتنامه ها و درخواست ها بر مبنای قوانین جمهوری بلاروس به زبان بلاروسی یا روسی صادر می شوند. برای انجام اقدامات دفتر اسناد رسمی، اسنادی که با الزامات قانون جمهوری بلاروس مطابقت نداشته باشند ، به ویژه: اسناد دارای محو و پاک شدگی،مخدوش و خط خورده، ، اصلاحات بدون توافق قبلی؛ تکمیل فرم بدون رعایت استانداردهای دبیرخانه ای؛ محتوی اطلاعاتی که توانایی و اعتبار شهروندان و همچنین اعتبار کار اشخاص حقوقی را نقض کند یا زیر سوال ببرد، پذیرفته نمی شوند.

ویزا بلاروس

نحوه رجیستری الکترونیکی اتباء خارجی برای اقامت موقت در جمهوری بلاروس  

طبق ماده 41 قانون جمهوری بلاروس مورخ 4 ژانویه سال 2010 (برابر با 14 دیماه 1388) «پیرامون وضعیت حقوقی اتباء خارجی و بدون تابعیت در جمهوری بلاروس»، مقرر گردیده است که اتباء خارجی و بدون تابعیت (از این پس – خارجی ها نامیده میشوند) که برای اقامت موقت وارد بلاروس میشوند موظفند در نهادهای رجیستری در محل حضور فیزیکی خود جهت اقامت موقت، طی ده شبانه روز آتی ثبت نام نمایند، درصورتیکه در قانون مزبور، آیین نامه های قانونگذاری و معاهدات بین المللی جمهوری بلاروس بصورت دیگری تعریف نگردیده باشد. 

رجیستری خارجی ها بصورت الکترونیکی در پورتال واحد خدمات الکترونیکی (portal.gov.by) بطور رایگان صورت میپذیرد. روند اداری مزبور برای خارجی هاییکه وارد جمهوری بلاروس از طریق مرزهای دولتی جمهوری بلاروس شدند در ایستگاههای بازرسی در دسترس میباشد. خارجی هاییکه از طریق مرزهای دولتی از فدراسیون روسیه وارد جمهوری بلاروس میشوند برای رجیستر شدن باید شخصا به دفتر اداره امور تابعیت و مهاجرت وزارت کشور محل اقامت خود در بلاروس مراجعه نمایند. 

جمهوری بلاروس موافقتنامه هایی با اوکراین، لتونی، لیتوانی، استونی، قزاقستان، امارت متحده عربی و روسیه منعقد نموده که اتباء این کشورها میتوانند تا 30 یا 90 روز بدون رجیستری مربوطه در بلاروس اقامت داشته باشند. اگر شخص خارجی قصد اقامت بیشتر از این مدت را داشته باشد باید پروانه اقامت موقت یا دائم بنا به هدف اقامت را دریافت نماید. مهلت زمانی که تبعه خارجی رجیستر مینماید توسط معاهدات بین المللی کشور بلاروس که با کشور محل تابعیت او منعقد گردیده است تنظیم میگردد. 

جهت ثبت نام / رجیستر، نیاز به کامپیوتر، گوشی تلفن هوشمند یا تبلت متصل به اینترنت میباشد. از طریق هر مرورگری باید وارد سایت پورتال واحد خدمات الکترونیکی portal.gov.by شد، زبان کاری را انتخاب نمود، یک صفحه شخصی با استفاده از آدرس پست الکترونیکی ایجاد نمود سپس در صفحه شخصی در بخش «خدمات موجود» بخش ” تابعیت و مهاجرت” را انتخاب نمود، سفارش خدمات نمود و فرم اظهارنامه را تکمیل نمود ( کد خدمات رجیستری خارجی ها 200.12.14.1. میباشد).

در فرم مذکور باید نام و نام خانوادگی شخص خارجی به لاتین یا سیریلیک ( به یک زبان کافی میباشد) همانگونه که در گذرنامه قید گردیده است، مشخصات گذرنامه، بیمه مسافرتی، تاریخ ورود به کشور، نشانی محلی که شخص خارجی بطور موقت اقامت خواهد داشت ذکر گردد. ردیفی وجود دارد که قید شده است با ویزا بشماره ، ولی اگر بطور مثال شخص خارجی بدون روادید وارد بلاروس میگردد نیازی به تکمیل آن نمیباشد. همچنین باید  توجه شود تا کلیه قسمت های ضروری جهت تکمیل بطور صحیح کامل گردد. 

سپس باید تمامی اطلاعات کنترل گردد و دگمه «ارسال اظهارنامه» زده شود. بعد از چند ثانیه باید پیغامی حاوی ثبت نام با موفقیت انجام شد ارسال میگردد یا در صورت عدم انطباق مشخصات، سامانه توصیه میکند به دفتر اداره امور تابعیت و مهاجرت مراجعه شود. در هنگام مراجعه حضوری خارجی هاییکه برای اقامت موقت وارد کشور شده اند در دفتر اداره امور تابعیت و مهاجرت وزارت کشور، رجیستر/ ثبت نام به ترتیب قبلا تعیین شده صورت میپذیرد. 

مراجعه شخصی به دفتر اداره امور تابعیت و مهاجرت محل اقامت در دو صورت انجام میگیرد: اگر شخص خارجی بخواهد رجیستری خود را با همان نشانی که بصورت الکترونیکی تکمیل کرده است تمدید نماید و یا اگر او از مرز روسیه وارد بلاروس شده باشد. شخص خارجی نیاز به همراه داشتن تائیدیه ثبت الکترونیکی ندارند. 

اطلاع رسانی در این مورد کافی میباشد، بطور مثال،  به افسر مرزبانی در زمان خروج از کشور. درصورت وجود امکان فنی، میتواند عکس صفحه پاسخ ثبت نام با موفقیت انجام شد یا چاپ صفحه رجیستر را نگهداری نماید این امر موجب تسریع در روند بررسی میگردد. 

در خصوص مسائل مشکل ساز انجام روند اداری مذکور میتوان در ساعات کاری با دفتر پشتیبانی فنی مرکز ملی خدمات الکترونیکی با شماره تلفن 3113000 داخلی 713 و با اداره کل تابعیت و مهاجرت وزارت کشور با شماره تلفن 2185508 و 2185251 تماس حاصل نمود.

 

ارسال 70%کل هزینه تور بلاروس زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تأیید نمی باشد.

رزروبلیط ارزان و آنلاین میسنک از اپ آسمان پر ستاره پرشیا
دیدنی های بلاروس
هتل های بلاروس

مدارک ویزا بلاروس

جهت اخذ روادید، مدارک ذیل باید به بخش کنسولی سفارت ارائه گردد:

– فرم تکمیل شده درخواست روادید (دانلود فرم مصوب)
– یک قطعه عکس رنگی 45×35 میلیمتر جدید، زمان گرفتن عکس کمتر از 6 ماه ( تمام رخ، پس زمینه یکنواخت سفید، واضح با کیفیت بالا، بدون چین و چروک و یا جوهر، 80 -70 درصد از اندازه عمودی عکس را باید چهره شخص پوشش دهد)؛
– اصل گذرنامه ( بدون جلد اضافی، گیره کاغذ، کش و سایر اشیاء خارجی، دارای حداقل دو صفحه خالی روادید و اعتبار لازم  حداقل 90 روز تا انقضاء بعد ازتاریخ برگشت از سفر)؛ – تصویر گذرنامه (صفحه مشخصات)؛
– اصل دعوتنامه برای صدور روادید؛
– بیمه نامه مسافرتی صادره از شرکت های خدمات بیمه ای ” آسیا ” و ” سامان ” ( حاوی نام، نام خانوادگی، نام پدر(درصورت دارا بودن) تبعه خارجی (بیمه گذار)، اعتبار بیمه باید دوره سفر یا اقامت موقت تبعه خارجی به جمهوری بلاروس را پوشش دهد، بیمه باید دارای اعتبار مبلغ بیمه تحت پوشش حداقل 000 10 یورو باشد)؛
– قبض بانکی پرداخت عوازض صدور روادید. جهت تصمیم گیری برای صدور روادید توسط مسئول اجرایی، امکان درخواست مدراک تکمیلی از متقاضی وجود دارد.
مدت زمان لازم برای صدور روادید عادی از 5 روز کاری است. صدور روادید فوری با پرداخت هزینه مضاعف و ظرف مدت 48 ساعت (2 روز کاری) در زمان اداری انجام می شود.
لیست مدارک مشخص شده جهت ارائه سایر خدمات توسط سفارت بلاروس در ایران در صفحات موضوعی امور کنسولی در بخش ” امور کنسولی” درج گردیده است.
نحوه پرداخت هزینه کنسولی هزینه کنسولی به دلار آمریکا اخذ میگردد، مقدار آن بستگی به نوع خدمات کنسولی دارد.
پرداخت هزینه در نزدیکترین شعبه بانک ملی بر اساس مشخصات دریافتی در بخش کنسولی سفارت صورت می پذیرد.
با توجه متغیر بودن نسبت نرخ ارز یورو/ دلار، مقدار هزینه کنسولی بطور مستقیم در هنگام مراجعه به اداره کنسولی مشخص میگردد.
جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن: 22752229 تماس حاصل گردد.

اطلاعات سفارت


دریافت مدارک از مراجعین بدون پیش ثبت نام (نوبت دهی) از ساعت 09:30 الی 12:30 در روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنچ شنبه صورت میپذیرد.
تحویل مدارک به مراجعین در زمان تعیین شده از ساعت 16:00 الی 17:00 در روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنچ شنبه صورت میپذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

شبکه های اجتماعی ما

تماس با آژانس

02122887100

پشتیبانی 24 ساعته