تورهای ترکیه

  تور استانبول ماه رمضان

  • تاریخ برگزاری : 1398-02-17
  • مدت : 3 شب و 4 روز
  • قیمت از: 2290000 تومان

  تور استانبول رمضان 98

  • تاریخ برگزاری : 1398-02-16
  • مدت : 3 شب و 4 روز
  • قیمت از: 2320000 تومان

  تور استانبول 5 روزه

  • تاریخ برگزاری : 1398-08-25
  • مدت : 4 شب و 5 روز
  • قیمت از: 2.500.000 تومان

  تور استانبول پرواز ایران ایر

  • تاریخ برگزاری : 1398-08-25
  • مدت : 4 شب و 5 روز
  • قیمت از: 2.400.000 تومان

  تور استانبول بهار 98

  • تاریخ برگزاری : 1398-02-08
  • مدت : 3 شب و 4 روز
  • قیمت از: 2990000 تومان

  تور استانبول پرواز ماهان

  • تاریخ برگزاری : 1398-08-17
  • مدت : 3 شب و 4 روز
  • قیمت از: 2.990.000 تومان

  تور آنتالیا با پرواز قشم ایر

  • تاریخ برگزاری : 1398-08-23
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 2.450.000 تومان

  تور آنتالیا 7 روزه

  • تاریخ برگزاری : 1398-10-29
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 6.290.000 تومان

  تور لوکس آنتالیا 98

  • تاریخ برگزاری : 1398-09-13
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 2.190.000 تومان

  تور آلانیا 98

  • تاریخ برگزاری : 1398-08-03
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 4.590.000 تومان

  تور آلانیا پرواز تیلویند

  • تاریخ برگزاری : 1398-09-28
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 3.040.000 تومان

  تور آلانیا پرواز ایران ایر

  • تاریخ برگزاری : 1398-07-26
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 3.850.000 تومان

  تور آنتالیا بهار 98

  • تاریخ برگزاری : 1398-03-31
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 6.115.000 تومان

  آفر انتالیا 10-11 خرداد

  • تاریخ برگزاری : 1398-03-10
  • مدت : 5 شب و 6 روز
  • قیمت از: 6685000 تومان

  تور آنتالیا با پرواز اطلس جت

  • تاریخ برگزاری : 1398-08-30
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 3.690.000 تومان

  تور آنتالیا پرواز سان اکسپرس

  • تاریخ برگزاری : 1398-10-05
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 3.190.000 تومان

  تور ویژه کوش آداسی

  • تاریخ برگزاری : 1398-06-01
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 6.245.000 تومان

  تور کوش آداسی بهار 98

  • تاریخ برگزاری : 1398-03-31
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 4.640.000 تومان

  تور مارماریس 98

  • تاریخ برگزاری : 1398-08-17
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 4.990.000 تومان

  تور بدروم 98

  • تاریخ برگزاری : 1398-07-05
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 6.120.000 تومان

  تور بدروم پرواز سان اکسپرس

  • تاریخ برگزاری : 1398-08-03
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 6.275.000 تومان

  تور ترابزن ارزان

  • تاریخ برگزاری : 1398-12-01
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 3.890.000 تومان

  تور بدروم تابستان 98

  • تاریخ برگزاری : 1398-06-30
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 4.990.000 تومان

  تور کاپادوکیا 98

  • تاریخ برگزاری : 1398-06-22
  • مدت : 4 شب و 5 روز
  • قیمت از: 6.290.000 تومان

  تور ازمیر 98

  • تاریخ برگزاری : 1398-07-05
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 5.420.000 تومان

  تور دیدیم 98

  • تاریخ برگزاری : 1398-08-15
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 4.995.000 تومان

  تور کشتی کروز از استانبول

  • تاریخ برگزاری : 1398-07-15
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 950یورو

  تور دور اروپا تابستان 98

  • تاریخ برگزاری : 1398-04-07
  • مدت : 23 شب و 24 روز
  • قیمت از: 3990000تومان + 2890 یورو

  تور آنکارا پرواز ایران ایر

  • تاریخ برگزاری : 1398-06-31
  • مدت : 3 شب و 4 روز
  • قیمت از: 2.680.000 تومان

  تور استانبول 3روزه

  • تاریخ برگزاری : 1398-09-17
  • مدت : 2 شب و 3 روز
  • قیمت از: 2.540.000 تومان

  تور استانبول 3 شب و 4 روز

  • تاریخ برگزاری : 1398-09-01
  • مدت : 3 شب و 4 روز
  • قیمت از: 2.620.000 تومان

  تور استانبول 8و9و10 دی

  • تاریخ برگزاری : 1398-10-03
  • مدت : 3 شب و 4 روز
  • قیمت از: 2.540.000 تومان

  تور استانبول ویژه کریسمس

  • تاریخ برگزاری : 1398-10-08
  • مدت : 3 شب و 4 روز
  • قیمت از: 3.470.000 تومان

  تور آلانیا پرواز مستقیم

  • تاریخ برگزاری : 1398-10-17
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 3.290.000 تومان

  تور استانبول پرواز اطلس

  • تاریخ برگزاری : 1398-10-03
  • مدت : 3 شب و 4 روز
  • قیمت از: 3.790.000 تومان

  تور آنتالیا ویژه آذر

  • تاریخ برگزاری : 1398-09-17
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 2.390.000 تومان

  تور آلانیا پرواز ماهان

  • تاریخ برگزاری : 1398-09-24
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 2.890.000 تومان

  تور آنتالیا ویژه شب یلدا

  • تاریخ برگزاری : 1398-09-29
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 3.490.000 تومان

  تور استانبول 5 روزه نوروز 99

  • تاریخ برگزاری : 1398-12-27
  • مدت : 4 شب و 5 روز
  • قیمت از: 3.770.000 تومان

  تور استانبول 6 شب

  • تاریخ برگزاری : 1398-10-19
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 2.260.000 تومان

  تور استانبول 3 شب

  • تاریخ برگزاری : 1398-10-18
  • مدت : 3 شب و 4 روز
  • قیمت از: 1.790.000 تومان

  تور دور اروپا 24 روزه نوروز 99

  • تاریخ برگزاری : 1398-09-11
  • مدت : 23 شب و 24 روز
  • قیمت از: 11.990.000 تومان +3290 یورو

  تور استانبول 10 آذر

  • تاریخ برگزاری : 1398-09-04
  • مدت : 4شب و 5 روز
  • قیمت از: 2.415.000 تومان

  تور آنتالیا پرواز ایران ایر

  • تاریخ برگزاری : 1398-08-03
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 3.790.000 تومان

  تور کشتی کروز از ازمیر

  • تاریخ برگزاری : 1398-07-08
  • مدت : 5 شب و 6 روز
  • قیمت از: 850 یورو

  تور ازمیر نمایشگاه کشاورزی

  • تاریخ برگزاری : 1397-12-29
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 5575000 تومان

  تور سوئیس-ترکیه 7روزه

  • تاریخ برگزاری : 1398-01-04
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 1090یورو+6490000تومان

  تور نوروزی کشتی کروز

  • تاریخ برگزاری : 1398-01-02
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 1050یورو+5000000تومان

  آنتالیا نوروز 98 با پرواز پگاسوس

  • تاریخ برگزاری : 1397-12-28
  • مدت : 9شب و 10روز
  • قیمت از: 6645000تومان

  تور ازمیر کوش آداسی نوروز 98

  • تاریخ برگزاری : 1397-12-25
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 6580000تومان

  تور استانبول 7 روزه 98

  • تاریخ برگزاری : 1398-08-25
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 2.670.000 تومان

  تور استانبول 8 روزه 98

  • تاریخ برگزاری : 1397-12-27
  • مدت : 7 شب و 8 روز
  • قیمت از: 4295000 تومان

  تور استانبول ویژه نوروز 98

  • تاریخ برگزاری : 1397-12-26
  • مدت : 5 شب و 6 روز
  • قیمت از: 2590000 تومان

  تور آنتاليا 97

  • تاریخ برگزاری : 1397-11-24
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 1590000تومان

  تور نوروزی آنتالیا 98

  • تاریخ برگزاری : 1397-12-28
  • مدت : 5 شب و 6 روز
  • قیمت از: 5600000تومان

  تور آنتالیا زمستان 97

  • تاریخ برگزاری : 1397-11-18
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 2295000تومان

  تور آنکارا 97

  • تاریخ برگزاری : 1397-11-01
  • مدت : از 3 شب و 4 روز
  • قیمت از: 2079000تومان

  تور آنتالیا نوروز 98

  • تاریخ برگزاری : 1397-12-28
  • مدت : 5شب و6 روز
  • قیمت از: 6600000 تومان

  تور آنکارا پاییز 97

  • تاریخ برگزاری : 1397-09-12
  • مدت : 3 شب و 4 روز
  • قیمت از: 2446000تومان

  تور بدروم مهر ٩٧

  • تاریخ برگزاری : 1397-07-20
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 5490000تومان

  تور آنتالیا آبان 97

  • تاریخ برگزاری : 1397-08-06
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 2295000تومان

  تور دیدیم پرواز آنادولوجت 10 الی 29 تیر ماه 97

  • تاریخ برگزاری : 1397-04-10
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 4595000 تومان

  تور کشتی کروز یونان نوروز 98

  • تاریخ برگزاری : 1397-12-27
  • مدت : 7 شب و 8 روز
  • قیمت از: 1200یورو+6000000تومان

  ازمیر + کوش آداسی

  • تاریخ برگزاری : 1397-06-01
  • مدت : 6شب و 7 روز
  • قیمت از: 5595000تومان

  تور کوش آداسی پاییز ۹۷

  • تاریخ برگزاری : 1397-09-24
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 2170000تومان

  تور استانبول آنتالیا 97

  • تاریخ برگزاری : 1397-08-27
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 5295000تومان

  تور استانبول آلانیا

  • تاریخ برگزاری : 1397-08-27
  • مدت : 6شب و 7روز
  • قیمت از: 5795000تومان

  تور ازمیر 97

  • تاریخ برگزاری : 1397-10-22
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 3760000تومان

  تور کوش آداسی پرواز آنادولوجت 13و14 اردیبهشت

  • تاریخ برگزاری : 1397-02-13
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 2395000

  تور کوش آداسی 97

  • تاریخ برگزاری : 1397-11-06
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 2870000تومان

  تور 7 روزه مارماریس

  • تاریخ برگزاری : 1397-08-17
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 5195000تومان

  تور آنتالیا آذر ماه

  • تاریخ برگزاری : 1397-09-27
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 1590000تومان

  تور استانبول كريسمس

  • تاریخ برگزاری : 1397-10-01
  • مدت : 3 شب و 4 روز
  • قیمت از: 2200000تومان

  تور آنتالیا بهمن 97

  • تاریخ برگزاری : 1397-11-17
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 2490000تومان

  تور آنتالیا اسفند 97

  • تاریخ برگزاری : 1397-12-06
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 1390000تومان

  تور استانبول 2 شب و 3 روز

  • تاریخ برگزاری : 1398-08-25
  • مدت : 2 شب و 3 روز
  • قیمت از: 2.200.000 تومان

  تور قونیه 98

  • تاریخ برگزاری : 1398-09-16
  • مدت : 4 شب و 5 روز
  • قیمت از: 5.960.000 تومان

  تور قونیه بزرگداشت مولانا

  • تاریخ برگزاری : 1398-09-19
  • مدت : 4 شب و 5 روز
  • قیمت از: 5.290.000 تومان

  تور کوش آداسی 6 شب و7 روز

  • تاریخ برگزاری : 1398-06-30
  • مدت : 6 شب و 7 روز
  • قیمت از: 3.690.000تومان

  تور آنکارا 4 روزه

  • تاریخ برگزاری : 1397-07-29
  • مدت : 3 شب و 4 روز
  • قیمت از: 65$+ 1790000تومان
 • تورهای ترکیه
 • با خرید تورهای ترکیه سفر به یکی از مهم ترین قطب های گردشگری دنیا را تجربه خواهید کرد .
  ترکیه کشور وسیعی است که کوهستان های سرسبز، خانه هایی در کنار آب، ابرهای پنبه ای بر آسمان آبی و هرچیزی که از یک طبیعت فوق العاده انتظار دارید
  از غرب تا شرق آن را احاطه کرده است.اگر به دنبال سفری پر جنب و جوش هستید، سفر با تورهای ترکیه برایتان لذت بخش خواهد بود.


  موقعیت مکانی کشور ترکیه

  ترکیه کشوری اوراسیا میباشد و در شمال غربی آسیا و در جنوب شرقی اروپا قرار دارد. محل قرار گیری این کشور در نقطه تلاقی دو قاره آسیا و اروپا میباشد که مانند پلی میان دو قاره قرار گرفته است ،این عمر باعث شده است ترکیه جزء مناطق مهم جهان با موقعیت جغرافیایی مناسب که به عنوان اصلی ترین گذرگاه بخش جنوب آسیا و اروپا شناخته شده است .

  موقعیت مکانی

  کشور های یونان و بلغارستان همسایگان اروپایی این کشور و جمهوری اذربایجان ،ارمنستان، گرجستان ، عراق و سوریه جزء همسایگان آسیایی این کشور محسوب میشوند. این کشور از سه جهت توسط دریایه مدیترانه در جنوب، دریای اژه در غرب، دریای سیاه در شمال احاطه و دریای مرمره در شمال غرب این کشور قرار دارد.

  انواع تورهای ترکیه

  انواع تورهای ترکیه شامل تورهای ترکیه نوروز 99 ،تور های مرتبط ترکیه شامل  تور استانبول به مقصد مستقیم ،تور ترکیبی استانبول- آنتالیا، تور کشتی کروز از استانبول و … است.

  انواع تورهای استانبول
  بنابر سلیقه و انتظارات خود از سفر به ترکیه، می توانید هر یک از انواع تورهای استانبول را انتخاب و خریداری نمایید.
  لازم به یادآوری است که توریست های ایرانی برای سفر به ترکیه و شهر استانبول،به ویزا نیازی نخواهند داشت و با هر پاسپورت دارای اعتبار می توانند تا 90 روز را در اینجا سپری نمایند.

  تور هوایی ترکیه

  خرید بلیط هواپیما و رزرو هتل در ترکیه از اقدامات اولیه این تور است.در حقیقت شما با خرید یا رزرو تور ترکیه، بخش زیادی از دغدغه هایتان برای سفر به این کشور برطرف خواهد شد زیرا آژانس هواپیمایی آسمان پرستاره با ارائه آفرهای ویژه تور ترکیه میتواند برای شما امکاناتی نظیر گشت شهری (در شهرها)، ترانسفر فرودگاهی (فاصله فرودگاه  تا هتل مورد نظر)، بیمه مسافرتی (بیمه حین سفر با تور ترکیه)، راهنمای فارسی زبان (تور لیدر آشنا به شهرهای ترکیه) و معرفی مراکز خرید با تخفیف های باور نکردنی را فراهم کند. اینگونه با خیال راحت از دیدنی های ترکیه لذت خواهید برد و با خاطره خوبی از این سفر باز خواهید گشت.

  تور زمینی ترکیه

  برخی آژانس های مسافرتی پکیج های تور زمینی ترکیه را در تاریخ های مختلف برگزار می کنند. تور ترکیه محبوب ترین تور خارجی برای ایرانی ها محسوب می شود که همیشه بصورت هوایی و توسط برخی مجری های تورهای مسافرتی به صورت تور زمینی نیز برگزار می شود.
  تور زمینی ترکیه با اتوبوس vip از تهران برگزار می شود و استقبال بسیار خوبی را از سوی علاقه مندان به تور زمینی ترکیه داشته است.شایان ذکر است آژانس های مسافرتی که ار آنها به عنوان مجری مستقیم تورهای ترکیه یاد می شود ، در میان تورهای مختلف ترکیه ، تور لحظه آخری ترکیه زمینی را به عنوان یکی از ارزان ترین تورهای زمینی ارائه می دهند.

  تاریخ کشور ترکیه

  جمهوری ترکیه نام رسمی کشور ترکیه میباشد، پس از سرنگونی امپرا.طوری عثمانی به رهبری کمال آتاتورک دولتمرد و بنیان گذار ترکیه در ناحیه ترک زبان عثمانی شکل گرفت .پس از شگل گیری کشور ترکیه مصطفی کمال آتاتورک به ریاست جمهوری برگزیده شد .

  تاریخ ترکیه
  ترویج ملی گرایی،جدا کردن دین از سیاست و تغیر خط زبان عربی ترکی به خط لاتین ترکی نوین و دیگر … از جمله کارهای کمال آتاتورک بود.
  و در حاضل رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی این کشور میباشد .

  جمعیت کشور ترکیه

  وسعت کشور ترکیه حدود 814 کیلومتر مربع میباشد و سی و پنجمین کشور جهان به حساب می آید. این کشور حدود 82 میلیون نفر جمعیت دارد.

  جمعیت کشور
  80 درصد مردم سنی و 20 درصد شیعه میباشند حکومت این کشور لائیک است اما بسیاری از ملت کشور ترکیه دین اسلام را قبول دارند
  و بسیاری از عید ها از جمله عید قربان و عید فطر در این کشور تعطیل میباشد .ترکیب نژادی در کشور ترکیه وجود دارد.

  زبان رسمی کشور ترکیه

  زبان رسمی این کشور ترکی استانبولی میباشد که تفاوت بسیار کمی با زبان آذری دارد و در بعضی از مناطق در جنوب ترکیه مردم به زبان کردی صحبت میکنند.

  غذاهای ترکیه ای

  از آن جایی که ترکیه کشوری آسیایی محسوب میشود و اشتراکات فرهنگی و اجتماعی زیادی با ایران دارد ،نباید به هیچ وقت نگران خوردو خوراک خود در این کشور باشید.
  با این حال برخی از خوشمزه ترین غذاهای ترکیه شهرت بیشتری پیدا کرده اند که در این مطلب قصد داریم آن ها را به شما معرفی کنیم.

  در ترکیه لیستی از غذاهای متنوع و لذیذ را پیش رو خواهید داشت که از جمله آن ها میتوان به دسرهای بسیار لذیذ مانند باقلوای ترکی،کنافه تست کنید.

  غذاهای ترکیه ای
  دونر کیاب ،مانتی ،بورک ،دلمه ،بالیک اکمک ،پیده،لاهماجون،کومپیر ،کوفته،سوپ،عدسی اشاره کرد .

  آب و هوای کشور ترکیه

  به دلیل وجود کوه های بلند و دریاهای وسیع که در اطراف ترکیه وجود دارند، آب و هوای کشور ترکیه دارای تنوع و شگفتی بسیاری است از آب و هوای قاره ای گرفته تا مدیترانه ای را دارا میباشد .
  آب و هوای شهر های ترکیه با هم تفاوت دارند و این کشور دارای فصول متفاوت میباشد. بهاری خنک ،تابستانی بسیار گرم و شرجی ،پائیزی پر از باران و زمستان هایی سرد و برفی و امکان دارد در یک روز در این کشور چهار فصل زیبا را تجربه کرد .

  آب و هوای
  آب و هوای مناطق جنوب ترکیه اکثرا گرم و شرجی ،منطقه های شمالی این کشور دارای آب و هوایی معتدل و اقیانوسی است و مناطق داخلی کشور از آب و هوای خشک و قاره ای برخوردار می باشد .
  آب و هوای متفاوت این کشور یکی از دلایلی است که سالانه ترکیه میزبان تعداد زیادی از گردشگرانی از سر تا سر دنیا است.

  اقتصاد کشور ترکیه

  واحد پول این کشور لیر میباشد قیمت آن ( به نرخ فعلی ) به ازای هر واحد تقریبا از 2000 تا 2500 تومان است و از لیر برای داد و ستد استفاده میکنند .

  اقتصاد کشور
  اقتصاد کشور ترکیه ترکیبی از صنایع های مختلف است . برای مثال صنعت کشاورزی در این کشور رونق بسیار دارد که در سال 2005 رتبه هفتم را در سراسر جهان به دست آورد و در سال های بعد برای مردم تولید استغال کرده است.بخش خصوصی اقتصاد کشور ترکیه نقش بسیار مهمی در بانکداری ،ارتباطات و حمل و نقل دارد. در سال اخبر اقتصاد ترکیه رشد بسیار خوبی داشته است.

  شهرهای کشور ترکیه

  شهر های استانبول ،آنتالیا ،آنکارا ،قونیه ،مارماریس ،بدروم ،کوش آداسی ،کاپادویا ،وان ،ارضروم ،آغری آدنا از شهر های مهم ترکیه میباشند.
  اگر قصد سفر به پایتخت کشور ترکیه را دارید باید به سمت شهر  آنکارا بروید، که در کنار مدرنیته بودنش نشانه های تاریخی از جمله نشانه های امپراطوری عثمانی و میراث فرهنگی را در خود جای داده است.هتل شرایتون ،هیلتون سا و میداف از هتل های تور آنکارا در تورهای ترکیه میباشد.

  شهرهای کشور
  میان شهرهای ترکیه ،استانبول بزرگترین شهر این کشور محسوب میشود که در میان دوقاره قرار گرفته است،که مرکز فرهنگی و اقتصادی محسوب میشود و سومین شهر توریستی جهان است.
  که جمعیتی حدود 13 میلیون نفر دارد که 80 درصد مردم در بخش اروپایی و 20 درصد آن در بخش آسیایی آن زندگی میکنند. که از معروف ترین هتل های تور استانبول میتوان به هتل شرایتون ،گرند جواهر ،لمردین ،دیوان،پوینت بسفورس سوئیس و … اشاره کرد.


  از قدم زدن در سواحل آفتابی و بی نظیرشهر آنتالیا نهایت لذت را ببرید، معروف ترین هتل های تور آنتالیا میتوان به مکس رویال ، گرند لاکچری ،
  بلکون و دیگر … اشاره کرد.

  شهرهای کشور
  در میان شهر های ترکیه آرامش کوچه پس کوچه های سفید رنگ شهربدروم مثال زدنی است . هتل تایتانیک دلوکس و هتل بایا از جمله مناسب ترین هتل های تور بدروم میباشد.


  تفریحات متنوع آبی در جزایر زیبای کوش آداسی میتواند خاطره ای فراموش نشدنی را برای شما تداعی کند.از معروف ترین هتل های تور کوش آداسی میتوان به هتل دبل تری بای هیلتون و گلف ریزورت اشاره کرد .

  شهرهای کشور
  مارماریس یکی از شهر های بندری کشور ترکیه ،که در سواحل مدیترانه و در استان موغله واقع شده است و از هتل های تور مارماریس میتوان به هتل سنتیدورکا و گرند بازیج اشاره کرد.

  شهرهای کشور
  شاید شهرت شهر ازمیر به اندازه ی دیگر شهرهای ترکیه نباشد. ازمیر به معنای واقعی، نگین دریای اژه می باشد. هتل های سوئیس و هیلتون گاردن این یکی از زیباترین هتل های تور ازمیر میباشد.

  شهرهای کشور
  در دهکده صخره ای کاپادوکیا، شهر بالن ها، خاطره ای رنگارنگ بر فراز آسمان ترکیه برای خودتان بسازید. دبل تری بای هیلتون ،هتل های فلوریا و ام دی سی از بهترین هتل های تور کاپادوکیا تورهای ترکیه میباشد.

  شهرهای کشور
  برای اینکه سفری جذاب و به یاد ماندنی به ترکیه داشته باشید با کانتر تورهای ترکیه آژانس مسافرتی آسمان پرستاره پرشیا تماس حاصل نمایید.
  و با خرید تورهای ترکیه سفری با کیفیت و به یاد ماندنی را تجربه خواهید کرد.

  سوالات متداول در مورد تورهای ترکیه  برچسب: در صورتی که بدنبال تورهای مشابه این تور می باشید، می توانید از لینکهای زیر استفاده کنید.